Myš

Jak nám můžete pomoci
Máte chuť podpořit naši medicínu?

Můžete nám pomoci:

Zřízením trvalého příkazu nebo Zasláním finančního daru ve prospěch bankovního účtu z.s. Loutky v nemocnici. 

Účet určený pro individuální dary ke kterým jste se rozhodli na základě adresného oslovení 37373783/5500 

(při použití tohoto účtu uvádějte prosím variabilní symbol uvedený na složence, kterou jste obdrželi. Pokud jste neobdrželi složenku a chcete nás podpořit, použijte prosím sbírkový účet).

Sbírkový účet vedený u Reiffaisenbank 37373767/5500 - tento účet použijte, pokud od nás nedostáváte informace o naší činnosti dopisem.

Můžeme vám zaslat potvrzení o příjmu částky nebo darovací smlouvu.

K zaslání finančního příspěvku můžete použít také portál darujspravne.cz

 

Kupte si CD s písničkami či pohádkami Loutek v nemocnici - Dobrá medicína a Pohádková midicína

 

Posláním roční DMS ve tvaru DMS ROK LOUTKY na číslo 87777

DMS Roční podpora činí 12 x 30 Kč. Loutky v nemocnici obdrží 28,50 Kč z každé DMS.

Posláním standardní DMS ve tvaru DMS LOUTKY na číslo 87777 

Cena DMS je 30 Kč, Loutky v nemocnici obdrží 28,50 Kč.

Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

 


Šiřte informace o projektu!

Staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a pozvěte své přátele! Umístěte informace o projektu na své www stránky (banner ke stažení zde). Vyvěšte ve vaší nemocnici plakátek s informacemi o našem projektu, nebo letáčky.

Přijďte nás podpořit na některou z akcí pro veřejnost


Staňte se dobrovolníky projektu!

Máte-li nějaký dotaz ohledně individuálního dárcovství projektu, nebo ohledně toho jak se zapojit do dobrovolnictví v projektu Loutky v nemocnici, neváhejte kontaktovat Jakuba Matějku: jakub.matejka(@)loutkyvnemocnici.cz

Zvuková upoutávka: Spot_1 a Spot_2

Videospot: Spot_1

 
Jak nám můžete pomoci právě teď

 
Firemní filantropie a sponzoring

Staňte se partery projektu!

Svým finanančním pořispěvkem můžete podpořit buď provoz celého občanského sdružení nebo konkrétní projekty Loutek v nemocnici.

Vyberte si zdravotní  zařízení do kterého chcete aby Loutky v nemocnici přiváželi svou medicínu! Podpořte naši práci v konkrétním zdravotním zařízení!

Vtáhneme vás do hry!

Loutky v nemocnici mohou přijet i k Vám!

Pozvěte si představení souboru Loutek k v nemocnici na vaši akci! Podpoříte tím náš projekt a ještě získáte atraktivní program pro děti vašich zaměstnanců...

Přijedeme a odehrajeme naše divadelní představení. Naši návštěvu je možné spojit i s prezentací projektu pro dospělé, případně i dalšími aktivitami doplňujícími program akce a zároveň přispějí na podporu projektu (Bláznivá tombola o ceny jejíž výtěžek půjde ve prospěch projektu a další aktivity)

Spojte aktivity vašich zaměstnanců s námi!

Nabídněte svým zaměstnancům možnost podpory našeho projektu!

Nabídněte vašim zaměstnancům možnost aktivní účasti na realizaci našeho projektu!

Pomáhejme společně

Spojte prodej svých výrobků či služeb, nebo svou marketingovou kampaň s podporou našeho projektu!

 

Co získáte za podporu naší medicíny?

Prezentaci - spojení  se zajímavým projektem. (stanete se součástí komunikační kampaně Loutek v nemocnici)

Možnost využívání spojení s projektem ve vaší firemní komunikaci.

Pozvánky na veřejné akce projektu

Pozvánky na slavnostní akce projektu

Pravidelné informace o činnosti sdružení vč Výroční zprávy

Dobrý pocit , že jste pomohli projektu, jehož služby mohou potřebovat i vaše děti nebo vnoučata …

 

Máte-li nějaký dotaz ohledně možností spolupráce, nebo jestli jste se již rozhodli, spojitaktivity společenské odpovědnosti vaší firmy s projektem Loutky v nemocnici, neváhejte kontaktovat Jakuba Matějku: jakub.matejka(@)loutkyvnemocnici.cz, 603 864 595

 
Mediální partnerství

Mediální  partnerství a barterové  spolupráce

Poskytněte prostor k prezentaci projektu!

Uveřejněte informace o našich aktivitách,

poskytněte prostor pro plošnou prezentaci projektu formou inzerce, banerů či spotů …

Poskytněte vaše služby či výrobky potřebné pro realizaci projektu či chod občaského sdružení.

Spoluprací s námi získáte i vy!

Máte-li nějaký dotaz ohledně možností spolupráce, nebo jestli jste se již rozhodli pro podporu projektu, neváhejte kontaktovat Kamilu Matějkovou: kamila.matejkova(@)loutkyvnemocnici.cz, 603 519 629

 

 
Přišel Vám od nás dopis?

Od jara letošního roku spolupracujeme s agenturou PRODIALOG, která se zabývá oslovováním jednotlivců s cílem získat peníze pro neziskové organizace z oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Společně se snažíme vytvořit skupinu dárců, kterým není lhostejné jak se cítí hospitalizované děti v českých nemocnicích a chtějí těmto dětem pomoci pravidelnou podporou naší práce. Protože jsme využili adresy z veřejně dostupných seznamů, dostal se dopis i k Vám i když Vás osobně neznáme.

Jsme si vědomi, že touto formou vpadáme do osudů mnoha rodin a někdy to může být i nevhod. Každá taková zpráva, která se k nám dostane nás opravdu zasáhne a pokud dopis nevhod přišel i Vám, prosím dejte nám o tom vědět.

Zároveň jsme velmi vděční za tu ohromnou spoustu pozitivních reakcí na smysluplnost naší práce a moc děkujeme za všechny příspěvky, které jste nám poslali a nebo se je chystáte poslat. Bereme je jako závazek konkrétním lidem, kteří se rozhodli nás podpořit a naši práci se snažíme dělat opravdu co nejlépe. Pokud však si nemůžete dovolit nás podpořit, nevadí. Myslete na nás v dobrém, protože i to pro nás má cenu.

Držte nám palce, aby těch odpovědí ve formě finančního příspěvku přišlo co nejvíc a my jsme mohli podávat “naší medicínu” dál – Vaší pomoc opravdu potřebujeme!

Marka Míková

předsedkyně sdružení Loutky v nemocnici

 

PS: Rádi bychom zodpověděli pár otázek, které vás možná při otevření dopisu napadly.

Jak je naše činnost financovaná?

Co se skrývá pod částkou 3500 Kč, která je v dopise uvedená jako náklady na den práce? Jak vypadá takový den práce Loutek v nemocnici?

Co je to direct mailing? Co se stane pokud pošlu finanční prostředky?

Dostanu potvrzení o tom, že jsem dar poslal?

Odpovědi naleznete zde.

 
Přišel Vám od nás dopis? Otázky a odpovědi.

Jak je naše činnost financovaná?

Doposud jsme se pro zajištění finančních zdrojů obraceli hlavně na veřejné instituce, které zřizují jednotlivé nemocnice a nebo do jejichž spádové oblasti nemocnice patří (Státní správa a samospráva). Oslovovali jsme také firmy, nadace a nadační fondy, část peněz jsme také získávali prostřednictvím dárcovských sms a vlastními aktivitami. Každý měsíc hrajeme jednen den v nemocnicích bez nároku na odměnu. Minimalizace přímých nákladů dosahujeme i díky tomu, že se snažíme navázat partnerství s firmami, které nám poskytnou slevu či své služby zadarmo anebo se slevou.

Před třemi lety se nám podařilo díky partnerství se společností Kofola ČR rozšířit naší činnost po celé republice. Vytvořili jsme širší tým a stabilizovali organizaci. Když jsme viděli, jak potřebná je naše práce nejen v pražských nemocnicích, ale od Šumavy až po Beskydy, hledali jsme cestu, jak udržet možnost pomáhat co největšímu počtu dětí. Společně s faktem, že v současné ekonomické situaci se nemůžeme spolehnout na pravidelnou podporu veřejné ani podnikové sféry, rozhodli jsme se zkusit po 7 letech existence sdružení i tuto další, novou cestu.

Strukturu našich nákladů i příjmů naleznete ve veřejné výroční zprávě na tomto webu.


Co se skrývá pod částkou 3500 Kč, která je v dopise uvedená jako náklady na den práce? Jak vypadá takový den práce Loutek v nemocnici?

3000.- Kč z uvedené částky je denní odměna dvoučlenného týmu, včetně odvodů daní, sociálního a zdravotního pojištění. (Tj 1500.- Kč) na osobu. Právě ve dvoučlenných týmech vyráží Loutky v nemocnici do nemocnic. Běžný den vypadá asi takto: příprava na vystoupení, oprava a desinfekce loutek. Následuje cesta do konkrétní nemocnice. (V tuto chvíli naši herci působí z Prahy a z Brna a tím se alespoň základně snažíme zmenšit dojezdové vzdálenosti.) Pokud hrajeme např. v Ostravě, znamená to být kolem půl deváté na nádraží. Pokud hrajeme v Praze, cesta nezabere více než hodinu. Z finančních důvodů v drtivé většině případů využíváme veřejnou dopravu. Pouze do odlehlých nemocnic anebo pokud připravujeme na konkrétní den větší představení, ke kterému loutky a dekorace nelze naložit do kufrů či batohů, využíváme auto. Od října se nám pak podařilo snížit náklady na cestování díky spolupráci se Student Agency a tak získané prostředky lze opravdu využít k přímému navýšení množství našich denních návštěv.

Po zkušenosti z dosavadní práce pak v nemocnici trávíme celé odpoledne dle potřeby - nejčastěji od 12 do 18 hodin. Obvykle za odpoledne projde jeden tým 2-3 oddělení. Na každém oddělení se nejprve dohodneme s vrchní sestrou, ošetřujícími lékaři, herními terapeuty či rodiči co je potřeba a zda je někde dobré věnovat se nějaké speciální záležitosti. Začínáme vždy větším představením v herně, pokud se na oddělení herna nachází. Tam se věnujeme pacientům, kteří mohou opustit lůžko. Zpíváme písničky, povídáme si s dětmi a snažíme se je uvolnit, vtáhnout do hry. Nakonec pak společně vybereme příběh dle struktury pacientů a aktuálního zdravotního stavu, aby co nejlépe rezonoval. O jednotlivých návštěvách si vedeme evidenci a předáváme si mezi sebou informace abychom s dětmi, které nás bohužel vidí již opakovaně, mohli pracovat dlouhodoběji - zamezili duplicitě pohádek, mohli se zeptat, co se od posledně změnilo a pod. Pak obcházíme jednotlivé pokoje a věnujeme se individuálně dětem, které jsou upoutané na lůžko. Zde je přístup již čistě individuální. Většinou volíme komornější příběhy s vysokou mírou motivační složky v příběhu. Někdy si ale jen tak zpíváme nebo čteme. Jako jediní jsme vpouštěni i na jednotky intenzivní péče a ostatní nemocniční provozy s nejpřísnějším hygienickým režimem. Den uteče jako voda ... pak už opět cesta domů a většinou rovnou do postele.

Z inzerované částky na 1 den pak zbývá ještě 500.- Kč. To je rozpočtený příspěvek na ostatní náklady spojené s návštěvami. Částečně je zde zohledněna doprava do nemocnic, ale zejména obnova loutek, příprava nových představení (výroba loutek a dekorací), komunikace s jednotlivými nemocnicemi, organizace lidských zdrojů - abychom věděli kdo kde má být a nákup spotřebního materiálu (papíry, pastelky, rytmické hudební nástroje, které často v nemocnicích dětem musíme nechat, neboť se jich odmítají po naší návštěvě vzdát).

Co je to dirct mailing? Co se stane pokud pošlu finanční prostředky?

Nástroj zvaný Direct Mailing - rozesílání dopisů konkrétním lidem - funguje jako nedílná součást získávání prostředků pro činnost neziskových a charitativních organizací už mnoho let na celém světě. V poslední době jej využívá více organizací i u nás (Bílá pastelka, SOS dětské vesničky, Mama Help, Zdravotní klaun a mnohé další) a možná jste i vy již podobné dopisy dostali.

Pro rozesílku jsme využili veřejně dostupných informací z telefonních seznamů, živnostenských rejstříků či katastru nemovitostí. Je třeba dodat, že adresáty vybírá počítač – ani my, ani Prodialog bohužel nemůžeme vědět předem, kdo se za adresou skrývá. Někdy se dopis bohužel vrátí jako nedoručitelný, někdy se stane, že oslovíme člověka, který je právě sám také nemocný, má nemocné děcko a nebo o některého člena rodiny přišel – to jsou i pro nás situace velmi bolestné a těžké. Snažíme se všem, kteří nám to sdělí, vysvětlit, že nebylo naším záměrem jakkoli je ranit, a samozřejmě databázi díky této zpětné vazbě upravíme.

Rozhodnete-li se na základě našeho dopisu příspěvek předtištěnou složenkou na náš účet pro firemní a individuální dárce poslat, stáváte se pro dalších několik let aktivním členem skupiny našich příznivců a budeme Vás proto opakovaně oslovovat.

Účet určený pro vaše dary na základě zaslaných dopisů: 37373783/5500. Při platbě převodem z ůčtu, nebo při zřízení trvalého příkazu uvádějte prosím variabilní symbol uvedený na složence, kterou jste obdrželi. Pokud jste neobdrželi dopis se složenku a chcete nás podpořit, použijte prosím sbírkový účet 37373767/5500.Dostanu potvrzení o tom, že jsem dar poslal?

Všem dárcům nad 250 korun automaticky pošleme spolu s poděkováním i potvrzení o přijetí daru, vždy po skončení kalendářního roku, aby mohli dar uplatnit v daňovém přiznání.

Pokud potřebujete potvrzení i na nižší zaslanou částku, dejte nám prosím vědět. Rádi Vám jej zašleme. Pokud potřebujete na poskytnutý dar smlouvu, samozřejmě Vám jí připravíme.Jakub Matějka

Loutky v nemocnici

 


Joomla Templates by Joomlashack