Myš

Kdy a kde rozdáváme naši medicínu
Kdy a kde podáváme naši medicínu PDF Tisk Email
ZÁŘÍ
2.9. FN Motol Hanka a Renata a Radka a Granka
3.9. FN Motol Marka a Tonda a Krystyna a Lenka
3.9. FN Plzen Dada a Jirka
3.9. FN Brno David a Mina a Segy a Tornado
4.9. FN Motol Granka a Fumas
4.9. FN Thomayerka Lenka a Jirka
5.9. FN Karlovo nam Kacenka a Maruska
5.9. FN Hradec Kralove Marka a Krystyna
6.9. Louny Matyas a Marka Divociny
6.9. Janske Lazne Granka a Renata Pralidi
9.9. FN Motol Hanka a Renata a Krystof a Fumas
10.9. FN Motol Radka a Tonda a Jirka a Dada
10.9. FN Brno Marka a Segy a Tornado a Mina
10.9. FN Ostrava David a Katka
11.9. FN Motol Matyas a Krystof
11.9. FN Thomayerka Radka a Krystyna
11.9. FN Bulovka Maruska a Fumas
12.9. FN Ceske Budejovice Tonda a Granka
12.9. FN Motol psychiatrie Marka a Matyas
12.9. FN Karlak Maruska a Dada
12.9. FN Usti  Pavla a Renata
13.9. Cvikov Marka a Granka Kašpárek a princezna
16.9. Motol Hanka a Tonda a Matyas a Renata
16.9. Olivovna Radka a Marka Maugli
17.9. Motol Radka a Tonda a Renata a Krystof
17.9. Brno Jirka a Segy a Tornado a Granka
17.9. Ostrava David a Katka
18.9. Motol Granka a krystyna
18.9. Thomayerka Tonda a Fumas
19.9. Olomouc Segy a Fumas
19.9. Karlak Kacenka a Tonda
20.9. Oparany Medved, ktery nebyl Krystyna a Krystof
23.9. FN Motol Hanka a Fumas a Krystyna a granka
24.9. Mysi dopo Motol Granka a Matyas a Radka a Jirka
24.9. FN Motol Tonda a Marka a  Krystyna a Radka
24.9. FN Brno Segy a Tornado a Fumas
24.9. FN Ostrava David a Katka
25.9. Bohnice Krystyna a Renata Zviratka a Petrovsti
25.9. FN Motol Radka a Jirka
26.9. Karlovy Vary Matyas a Krystof Obr Dobr
26.9. FN Karlovo nam Kacenka a Maruska
26.9. Teplice Granka a Krystyna Maugli
27.9. FN Havlickuv Brod Radka a Lenka
30.9. FN Motol Dada a Hanka a Tonda a Krystyna
4
SRPEN
1.8. FN Karlovo nam Maruška a Dáda
2.8. Hospic Dobreho pastýře Kačenka a Pavla
2.8. Louny Marka a Tonda Dárek
5.8. dopoledne ambulance hematologie Tonda a Matyas
5.8. FN Motol Hanka a Marka a Tonda a Matyáš
6.8. FN Motol Matyas a Renata a Radka a Maruška
6.8. FN Brno David a Segy a Tornado
6.8. FN Plzen Marka a Granka
7.8. FN Motol Renata a Matyáš
7.8. FN Thomayerova Radka a Granka
8.8. FN Hradec Králové Maruška a Marka
12.8. FN Motol Hanka a Marka a Tonda a Kacenka
13.8. FN Motol Radka a Granka a Krystyna a Marka
13.8. FN Brno Mina a Segy a David a Tornado
14.8. FN Motol Pavla a Tonda
14.8. FN Thomayerka Krystyna a Renata
15.8. FN České Budějovice Granka a Renata
15.8. FN Ústí nad Labem Marka a Matyas
16.8. FN Havlíčkův Brod Marka a Radka Emil
16.8. Cvikov Granka a Krystof Andersenovy pohádky
19.8. FN Motol Hanka a Tonda a Granka a Pavla
19.8. Oparany Marka a Matyas a Dada a Krystof Malý princ
20.8. Oparany Matyas a Marka a Tonda a Dada
21.8. Oparany Granka a Matyas a Tonda a Marka
22.8. Oparany Granka a Marka a Matyas
20.8. FN Motol Bilbo a Pavla a Jirka a Granka
20.8. FN Brno Segy a Tornado
20.8. FN Ostrava David a Katka
21.8. FN Thomayerka Marka a Pavla
21.8. FN Vinohrady Dada a Jirka
22.8. FN Olomouc Segy a Tornado
22.8. FN Karlovo nam Dada a Tonda
23.8. Kynžvart Bilbo a Sylva Maringotka
26.8. FN Motol Hanka a Krystyna a Kaca a Dada
26.8. Hospic Dobreho pastyre Marka a Tonda Dárek 14h
26.8. Olivovna Darek Marka a Tonda 16h
27.8. FN Motol Krystyna a Granka a Marka a Tonda
27.8. FN Brno segy a Tornado
27.8. FN Ostrava David a Katka
28.8. FN Motol Granka a Krystyna
28,8, Bohnice Marka a Radka Mauglí
28.8. FN Thomayerka Renata a Kacenka
29.8. FN Karlovo nam kacenka a Jirka
29.8. FN Karlovy Vary Marka a Tonda
ČERVENEC
1.7. FN Motol Pavla a Maruška a Lenka a Segy
1.7. hospic Dobreho pastyre Matyáš a Granka
2.7. FN Motol Pavla a Lenka
2.7. FN Brno Segy a Tornado
2.7. FN Ostrava David a Katka
2.7. FN Plzen Jirka a Granka
3.7. FN Motol Jirka a Maruška
3.7. FN Bulovka Pavla a Matyáš
4.7. FN Hradec Kralove Matyáš a Jirka
4.7. FN Karlovo nam Maruška a Pavla
5.7. léčebna Louny Granka a Krystyna Mauglí
8.7. FN Motol Kaca a Tonda a Rena a Maruška
9.7. FN Motol Kačenka a Dada a Matyáš a Rena
9.7. FN Brno Segy a David
9.7.  LDN Motol Maugli Krystyna a Granka 15-16h
10.7. FN Motol Krystyna a Pavla
10.7. FN Thomayerka Granka a Kačenka
11.7. FN Motol psychiatrie Tonda a Krystyna
11.7. FN Karlovo nam Pavla a Dada
12.7. Cvikov Renata a Granka Pralidi
15.7. Olivovna Renata a Granka Pralidi
15.7. FN Motol Krystyna a Dada a Pavla a Matyáš
15.7. FN Motol dopo ambulance Matyáš a Tonda
16.7. GN Motol Renata a Krystyna a Tonda a Dada
16.7. FN Ostrava David a Granka
16.7. FN Brno Lenka a Tornado a Mina a Segy
17.7. FN Motol Dada a Krystyna
17.7. FN Vinohrady Maruška a Pavla
18.7. FN Olomouc Segy a Jirka
18.7. FN Karlovo nam Maruška a Renata
19.7. psych. léčebna Opařany Matyáš a Marka Divočiny
19.7. hospic Dobrého pastýře Radka a Jirka
19.7. lázně Kynžvart Granka a Tonda Tygr
22.7. FN Motol Marka a Kačenka a Tonda a Radka
23.7. FN Motol Bilbo a Kačenka a Radka a Matyas
23.7. FN Brno Segy a Marka
23.7. FN Ostrava David a Tonda
24.7. FN Motol Radka a Kačenka
24.7. Bohnice Renata a Granka Pralidi
24.7. FN Thomayerka Pavla a Tonda
26.7. FN Havl Brod Bilbo a Silvie
29.7. FN Motol Marka a Hanka a Tonda a Jirka
30.7. FN Motol Marka a Pavla a Jirka a Kačenka
30.7. FN Brno Segy a Tornado
31.7. FN Motol Dada a Kačenka
31.7. FN Thomayerova Marka a Rena

ČERVEN
3.6. FN Motol Hanka a Kačenka a Tonda a Jirka
3.5. FN Vinohrady akce ve Vinohradské nemocnici Renata a Granka Pralidi 16h
4.6. FN Motol Bilbo a Kacenka a Dada a Marka
4.6. FN Plzen Krystyna a Fumas
4.6. FN Brno Segy a Tornado a Renata a Jirka
4.6. FN Havířov Katka a David
5.6. FN Motol Matyas a Krystof
5.6. FN Bulovka Radka a Granka
5.6. FN Thomayerka Jirka a Rena
6.6. FN Karlovo nam Maruska a Matyas
6.6. FN Hradec Kralove Renata a Dada
7.6. LOuny 14h Krystof a Matyas Žabí příběhy
7.6. Hospic Dobreho pastyre Dada a František
10.6. FN Motol Renata a Hanka a Kacenka a Jiří
10.6. Olivovna Bleděmodrý Petr Kryštof, Granka a Marka
11.6. FN Motol Dada a Lenka a Radka a Marka
11.6. FN Brno Segy, Tornado a Rena a Pavla
11.6. FN Ostrava Katka a David
12.6. FN Motol Radka a Matyas
12.6. FN Thomayerka Dada a Lenka
13.6. FN České Budějovice Pavla a Krystyna
13.6. Motol psychiatrie Rena a Fumas Bajky
13.6..FN Karlovo nam Maruska a Matyas
14.6. léčebna Cvikov  10h Marka a Granka Lenochodi
14.6. Velká Bíteš Obří tajemství krystof a Mates 14:30h
17.6. FN Motol dopoledne Hanka
17.6. FN Motol Hanka a Kacenka a Pavla a Krystyna
18.6. FN Motol Granka a Kačenka a Pavla a Bilbo
18.6. FN Brno David a Tornado, Mina a Tonda
18.6. Vráž onkohema 10h Krystyna a Krystof Medvěd
19.6. FN Motol Pavla a Tonda
19.6. FN Thomayerka Radka a Jirka
19.6. FN Vinohrady Dada a Maruska
19.6. Lodenice letní tábor pediatrie 16-18 Granka a Krystof Pohádky
20.6. FN Teplice Krystyna a Granka Maugli
20.6. FN Olomouc Segy a Jirka
20.6. FN Karlovo nam Maruska a Fumas
21.6. léčebna Opařany Bilbo a Sylva
24.6. FN Motol Hanka a Kacenka a Dada a Tonda
25.6. FN Motol Jirka a Fumas a Granka a Kacenka
25.6. FN Brno Segy, Tornado, Mina a Pavla
25.6. FN Ostrava Katka a David
26.6. FN Motol Dada a Maruska
26.6. Bohnice Tonda a Krystof Žabáci
26.6. FN Thomayerka Granka a Krystyna
27.6. FN Karlovo nam Pavla a Maruska
27.6. FN Karlovy Vary Granka a Tonda Tygřík

KVĚTEN


1.5. FN Motol Marka a Matyas
1.5. FN Thomayerka Krystof a Dada
2.5. FN Karlovo nam Marka a Maruska
2.5. foniatrie Krystyna a Granka Mauglí
2.5. FN Hradec Kralove Renata a Tonda
3.5. Louny Fumas a Krystyna
3.5. Velka Bites Marka a Granka a Dada a Radka Myši patří do nebe
4.5. Ostrov u Macochy Pralidi Granka a Renata
6.5. FN Motol Hanka a Kacenka a Radka a Lenka
6.5. Hospic Dobreho pastyre Marka a Krystof Zlatá tyba
7.5. FN Motol Marka a Fumas a Krystyna a Lenka
7.5. FN Brno Janka a Tornado a Mina a Jirka
7.5. FN Plzen Renata a Dada
7.5. FN Ostrava David a Katka
8.5. FN Motol Matyas a Maruska
8.5. FN Bulovka Marka a  Jirka
9.5. FN České Budějovice Jirka a Granka
9.5. FN Motol psychiatrie Fumas a Krystof
9.5. FN Karlovo nam Pavla a Maruska
9.5. FN Ústí Renata a Tonda
10.5. FN Cvikov Malý princ Krystof a Matyas a Dada
13.5. FN Motol  Hanka a Kacenka a Granka a Jirka
13.5. transplantace Motol dopo v 9 hod Granka a Marka
13.5. Olivona Marka a Radka Maugli
14.5. FN Motol Bilbo a Pavla a Dada a Granka
14.5. FN Brno Segy a Tornado a Tonda a Renata
14.5. FN Ostrava David a Katka
15.5. FN Motol Krystof a Renata
15.5. FN Thomayerka  Granka a Dada
15.5. FN Vinohrady Radka a Maruska
16.5. FN Teplice Granka a Dada
16.5. FN Olomouc Marka a Tornado
16.5. FN Karlovo nam Pavla a Renata
20.5. FN Motol Hanka a Kacnka a Radka a Fumas
21.5. FN Motol 10. Patro Obri tajemstvi Krystof a Matyas
21.5. FN Motol Bilbo a Tonda a Matyas a Krystyna
21.5. FN Brno Mina a Segy a Tornado a David
21.5. FN Ostrava Marka a Katka
22.5. Bohnice  Radka a Krystyna
22.5. FN Motol Dada a Jirka
23.5. FN Karlovo nam Sylva a Maruska
24.5. Oparany Bilbo a Sylva
24.5. FN Havlíčkův Brod Radka a Marka
25.5. transplantace Zbiroh Jirka a Krystof a Krystyna Medvěd
25.5. Svejcaruv nadacni fond Matyas a Tonda Žabáci
27.5. FN Motol Hanka a Kacenka a Fumas a Krystof
28.5.FN  Motol Pavla a Tonda a Granka a Krystyna
28.5. FN Brno Marka a Segy a Tornado a Jirka
28.5. FN Ostrava David a Katka
29.5. FN Motol Krystof a Granka
29.5. FN Thomayerka Radka a Jirka
30.5. FN Karlovy Vary Krystyna a Renata
30.5. FN Karlovo nam Marka a Maruska
DUBEN

1.4. FN Motol Hanka a Kačenka a Jirka a Renata
2.4. FN Motol Krystyna a Radka a  a Fumas a Tonda
2.4. FN Brno Mina a Segy a Tornado a David
2.4. MODRY DEN soiukroma klinika LOGO Brno Granka a Dada Tygřík
2.4. FN Plzen Renata a Jirka
3.4. FN Motol Krystyna a Pavla
3.4. FN Thomayerka Granka a Jirka
4.4. FN Karlovo nam.Maruška a Krystof
4.4. FN Hradec Kralove Tonda a Granka
4.4. foniatrie Kacenka a Krystyna
5.4. Hospic Dobreho pastyre Dada a Franta
5.4. léčebna Louny Fumas a Krystyna
5.4. léčebna Olivovna Pralidi Renata a Granka
8.4. FN Motol Hanka a Kačenka a Matyas a Renata
9.4. FN Motol Radana a Fumas a Jirka a Krystyna
9.4. FN Brno Mina a Segy a Tornado a David
10.4. FN Motol Kryštof a Lenka
10.4. FN Thomayerka Fumas a Radka
10.4. FN Bulovka Maruška a Jirka
11.4. FN České Budejovice Tonda a Renata
11.4. FN Motol psychiatrie Granka a Krystyna Maugli
11.4. FN Karlovo nam Maruška a Dada
12.4. Velka Bites Bilbo a Sylva Maringotka
12.4. Cvikov Pralidi Granka a Renata 10h
15.4. FN Motol dopoledne transplantace Hanka a Lenka 9h
15.4. FN Motol Hanka a Kačenka a Lenka a Jirka
16.4. FN Motol Bilbo a Fumas a Radka a Renata
16.4. FN Brno Segy, Tornado a Granka a Dada
16.4. FN Havirov David a Katka
17.4. FN Motol Krystof a Granka
17.4. FN Thomayerka Renata a Krystyna
17.4. FN Vinohrady Maruška a Tonda
18.4. FN Usti nad Labem Fumas a Dada
18.4. FN Teplice Granka a Renata Pralidi
18.4. FN Karlovo nam.Matyas a Maruška
18.4. Olomouc Tornado a Jirka
22.4. FN Motol Hanka a Kacenka a Tonda
23.4. FN Motol 10.patro 10:30 PRALIDI Granka a Renata
23.4. FN Motol Bilbo a Fumas a Dada a Renata
23.4. FN Brno Segy a Tornado a Krystyna a Radka
23.4. FN Ostrava David a Katka
24.4. Bohnice Kryštof a Matyas Obři tajemství
24.4. FN Motol Maruška a Krystyna
25.4. FN Karlovo nam Maruška a Jirka
25.4. FN Strakonice Granka a Dada
25.4. FN Karlovy Vary Renata a Fumas
26.4. léčebna Oparany Malý princ Dada a Kryštof a Matyaš 13:30
29.4. Motol Hanka a Kačenka a Dada a Radka
30.4. Motol Renata a Jirka a Tonda a Fumas
30.4. Brno Lenka a Segy a Tornado a David
BŘEZEN
za kamna vlezem
1.3. léčebna LOUny Marka a Krystyna Babky
4.3. FN Motol Hanka a Kacenka a Marka a Granka
4.3. hospic Dobreho pastyre Fumas a Tonda
5.3. FN  Motol Marka, Lenka, Radka, Jirka
5.3. FN Brno Segy, Tornado, Mina a David
5.3. FN Plzen Renata a Fumas dopo psychiatrie odpo ostatni
6.3. FN Motol Matyas a Tonda a Jirka a Fumas
6.3. FN Thomayerova Radka a Granka
7.3. foniatrie  Radka a Granka Budulinek a Karkulka
7.3. FN Karlovo nam Maruska a Renata
7.3. FN Hradec Kralove Tonda a Jirka
8.3. léčebna Cvikov Bilbo a Sylva
8.3. léčebna Velka Bites Mysi patri do nebe Marka a Granka a Radka
11.3. FN Motol Hanka a Kacenka a Tonda a Maruska
11.3. speciální mateřská školka Sevřená Karkulka a Budulínek Granka a Kryštof 10h
12.3. FN Motol Renata a Matyas a Granka a Jirka
12.3. FN Brno Tonda a Segy a Tornado a Mina
12.3. FN Ostrava David a Katka
13.3. FN Motol Krystyna a Jirka
13.3. FN Thomayerka Maruska a Matyas
13.3. FN Bulovka Radka a Fumas
14.3. FN Motol Krystof a Krystyna
14.3. FN Česke Budejovice granka a dada
14.3. FN Karlovo nam Maruska a Tonda
14.3. FN Usti Renata a Jirka
18.3. FN Motol Hanka a Kacenka a Marka a Dada
18.3. dopoledne Motol hematologie Marka a Dada
19.3. FN Motol Bilbo a Marka a Granka a Lenka
19.3. FN dopo 10.patro Bila velryba Lenka a Marka a Granka
19.3. FN Brno Segy a Tornado a Mina a Dada
20.3. FN Motol Marka a Matyas
20.3. FN Thomayerka Krystof a Dada
20.3. FN Vinohrady Radka a Maruška
21.3. FN Teplice Krystyna a Fumas
21.3. FN karlovo nam Maruska a Renata
21.3. FN Olomouc Segy a Jirka
21.3. farní sál u sv. Václava, zadní vchod  námSvatopluka Čecha. Vršovice, Praha Malý princ 17:30
22.3. léčebna Opařany Krystyna a Granka Maugli
25.3. FN Motol Hanka a Kačenka a Krystof a Dada
26.3. FN Motol Bilbo a Radka a Fumas a Rena
26.3. FN Brno Dada a Jirka a Segy a Tornado
26.3. FN Ostrava David a Katka
27.3. psychiatrie Bohnice Marka a Radka Maugli
27.3. FN Motol Pavla a Mates
28.3. FN Karlovy Vary Marka a Tonda

28.3. FN Karlovo nam Kryštof a Jirka

 

ÚNOR

1.2. psychiatrie Louny Granka a Dáda O statečném tygříkovi

4.2. FN Motol Hanka a Kačenka a Lenka a Tonda

4.2. Hoospic Dobreho pastýře Kryštof a Granka (Cisařovy nové šaty a pisničky)

5.2. FN Motol Fumas a Krystýna a Matyáš a Pavla

5.2. FN Plzeň Jirka a Renata

5.2. FN Brno Segy a Tornado a Granka a Mina zákaz návštěv

5.2. FN Havířov Katka a David

6.2. FN Motol Radka a Dada

6.2. FN Thomayerka Jirka a Krystýna

7.2. FN Karlovo nám Pavla a Granka

7.2. foniatrie Maruška a Dada Smolíček

7.2. FN Hradec Králove Renata a Krystyna

8.2. Cvikov Granka a Matyáš Karkulka a Budulinek

9.2. KC Kaštan Malý princ Dáda a Kryštof  a Matyáš

 

11.2. FN Motol Hanka a Kačenka a Fumas a Dáda

12.2. FN Motol Kryštof a Jirka a Renata a Tonda

12.2. FN Ostrava David a Katka zákaz návštěv

12.2. FN Brno Segy a Tornado a Mina a Granka zákaz návětěv

13.2. FN Motol Matyáš a Granka

13.2. FN Thomayerka Radka a Kryštof

14.2. FN Bulovka Tonda a Jirka

14.2. psychiatrie Motol Dáda a Granka Tygřík

14.2. FN Karlovo nám Maruška a Matyas

14.2. FN Ústi Marka a Fumas zákaz návštěv

 

18.2. FN Motol Hanka a Kačenka a Lenka a Marka

19.2. FN Motol Lenka a Bilbo a Tonda a Krystýna

19.2. FN Brno Segy a Tornado a Jirka  a Fumas zákaz návštěv

19.2. FN Ostrava Marka a Katka

19.2. FN Plzen psychiatrie Granka a Renata Amina

20.2. FN Thomayerka Tonda a Granka

20.2. FN Vinohrady Radka a Maruška

21.2. Olivovna Tonda a Matyáš Žabí příběhy

21.2. FN Teplice Marka a Granka  Bleděmodrý Petr

21.2. FN Karlovo nám. Lenka a Dáda zákaz návštěv

21.2. FN Olomouc Krystyna a Segy

22.2. Opařany Myši patři do nebe Marka a Granka a Radka a Dada

 

25.2. FN Motol Lenka a Hanka a Kačenka a Dada

26.2. FN Motol Bilbo a Renata a Matyáš a Kryštof

26.2. FN  Brno  MIna a Tornado a Segy a Marka chripkova epidemie

26.2. FN Ostrava Katka a David zákaz návštěv

27.2. FN Bohnice Krystyna a Kryštof Mwsv+s malý

27.2. FN Motol Lenka a Radka

28.2. FN Karlovy Vary Marka a Krystyna Babky chripkova epidemie

28.2. FN Karlovo nám. Maruška a Lenka
LEDEN 2019
1.1, FN FN Motol Pavla a Rena
2.1. FN Motol Pavla a Matyas
7.1. FN Motol Hanka a Radka a Kaca a Jirka
8.1. FN Motol Tonda a Fumas a Dada a Krystof
8.1, FN Plzen Jirka a Granka
8.1. FN Brno Segy a Tornado a Mina a Renata
9.1. FN Motol Matyas a Krystyna
9.1. FN Thomayerka Marka a Radka /Snahulak
10.1. FN Hradec Kralove Marka a Tonda
10.1. foniatrie Maruska a Dada Smolicek
14.1. FN Motol Hanka a Kaca a Lenka a Renata
14.1. Olivovna Maly princ Krystof a Matyas a Dada 16 hod
15.1. FN Motol Pavla a Jirka a Tonda a Marka
15.1. FN Brno Rena a Segy a Tornado a Granka
15.1. FN Ostrava Katka a David
16.1. FN Motol Matyáš a Radka
16.1. Bulovka Fumas a Maruska
16.1. FN Thomayerova Dada a Marka
17.1. FN Motol psychiatrie Bila velryba Marka a Lenka
17.1. FN Ceske Budejovice Krystyna a Pavla
18.1. Hospic Dobreho pastýře Čerčany Marka a Radka
19.1. léčebna Jánské Lázně Marka a Granka
21.1. FN Motol Hanka a Kaca a Lenka a Radka
22.1. FN Plzen psychiatrie Marka a Fumas
22.1. FN Motol Bilbo a Tonda a Krystyna a Krystof
22.1. FN Brno Segy a Tornado a Lenka a Mina
23.1. FN Thomayerka Jirka a Krystof
23.1. FN Vinohrady Maruska a Marka
23.1. FN Motol Granka a Tonda
24.1. FN Teplice Granka a Jirka
24.1. FN Karlovo nam Maruska a Dada
24.1. FN Olomouc Tornado a Marka
25.1. Oparany Bilbo a Sylva
25.1. Kynzvart Marka a Granka Cirkus Kus kus
28.1. FN Motol Hanka a kacenka a a Jirka a Dada
29.1. FN Motol Bilbo a Tonda a Fumas a Matyas
29.1. FN Brno Segy a Tornado a Mina a Granka
29.1. FN Ostrava David a Katka
30.1. Bohnice Granka a Krystyna Maugli
30.1. FN Thomayerova nemocnice Matyas a Pavla
30.1.FN Motol Jirka a Dada
31.1. FN Karlovy Vary Granka a Sylva
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Joomla Templates by Joomlashack