15let

Myš

Myš

Dopis z dětské psychiatrické kliniky v Motole

Divadlo Loutky v nemocnici, které vede paní Marka Míková spolupracuje s Dětskou psychiatrickou klinikou FN Motol v Praze delší dobu. Je oblíbené u dětí. Těší se na každé setkání s loutkami.

Chci zdůraznit pravidelnost návštěv divadla, jejich zodpovědný přístup, například na mezinárodní den dětí v tomto roce se bez váhání zúčastnili programu a podpořili naše pacienty, vytvořili slavnostní atmosféru a darovali dětem radostné chvíle v nemocničním prostředí. Poukazuji na to, protože většina divadel, i ta, která nosí v názvu zdravotní divadlo, odjela na komerční akci do Zlína.

V současné době spolupráce s divadlem Loutky v nemocnici nosí hlubší charakter. Divadelní představení jsou zaměřena na aktuální témata v léčebném procesu psychiatrických pacientů. Jsou to témata mezilidských vztahů v dětském kolektivu, agrese, vztahu k životu (u dětí suicidálně ohrožených) a také témata zdravého přístupu k jídlu, sportu, rodinná problematika.

Novým prvkem naší spolupráce je výroba vlastních loutek dětských pacientů na ergoterapii. S nimi budou děti společně hrát s Markou Míkovou a ostatními herci divadla Loutky v nemocnici. Prosím, abyste podpořili tento divadelní soubor.

MuDr. Jiří Koutek, primář DPK

PhDr. Marina Stejskalová, CSc. terapeut DPK FN Motol

 
Joomla Templates by Joomlashack