15let

Myš

Myš

Etický kodex Loutek v nemocnici PDF Print E-mail
There are no translations available.

1. Loutky v nemocnici mají pro svá vystoupení v nemocnicích potřebné školení, zkušenosti a zručnosti.

2. V nemocnicích, léčebných zařízeních a v domovech pro seniory pracují v dvojčlenných týmech.

3. Vykonávají svou práci podle svých nejlepších schopností a možností a pružně se přizpůsobují léčebnému režimu hospitalizovaných dětí a seniorů.

4. Loutky v nemocnici dodržují hygienické a bezpečnostní předpisy nemocnic a léčeben. Nesmí uskutečnit návštěvu, pokud jsou nemocní, i kdyby šlo jen o lehké nachlazení. Před a po návštěvě každého oddělení musí dodržovat důkladnou hygienu rukou a rekvizit. Dezinfekce rukou, loutek, rekvizit a nástrojů je podle potřeby během návštěvy opakována.

5. Po vstupu na oddělení je neoddělitelnou součástí návštěvy konzultace o aktuálním počtu a zdravotním stavu pacientů se službu konajícím lékařem, herním terapeutem či pověřenou zdravotní sestrou. Loutky v nemocnici respektují všechny pokyny nemocničního personálu. Veškeré informace o pacientech, které získají během návštěvy, by měly přispět k lepšímu naplnění účelu návštěvy.

6. Loutky v nemocnici respektují soukromé a osobní záležitosti klientů a jejich rodin a o zdraví navštívených klientů neposkytují ani nezprostředkovávají žádné informace. Všechny informace o klientech získané po dobu návštěvy či v rámci konzultace s nemocničním personálem jsou považované za přísně důvěrné.

7. Před vstupem do pokoje si musí vyžádat souhlas s návštěvou a respektovat přání pacienta. Důležitou součástí návštěvy je improvizace, v rámci které mohou být do hry zapojeni i rodiče, návštěvy a nemocniční personál.

8. Loutky v nemocnici jsou povinni po dobu návštěvy dbát na bezpečnost pacienta. Svojí činností, rekvizitami, loutkami, či pohybem nesmějí klienta ohrozit.

9. Loutky v nemocnici nesmějí v nemocnicích vykonávat žádné úlohy nebo pozice, které by byly nad rámec jejich umělecké činnosti a za svoje chování v nemocnici nesou osobní zodpovědnost.

10. Po dobu návštěvy se chovají profesionálně a bez předsudků v otázkách pohlaví, etnické příslušnosti, náboženství, tradic, sexuální orientace, společenského postavení, úrovně vzdělání a choroby.

11. Loutky v nemocnici si stále rozšiřují svoje znalosti v oblasti dětské psychologie a psychologie hospitalizovaných pacientů a získávají v potřebné míře základní informace o chorobách, se kterými se mohou při své práci setkat.

 
Joomla Templates by Joomlashack