15let

Myš

PROSINEC 2013

2.12. Motol Radka a Fumas

3.12. Plzeň Granka a Fumas

4.12.  Vinohrady Maruska a Dáda
9.12. Motol Marka a Hanka a Granka a Dada
10.12. Brno Radka a Janka a Granka a Tornado
11.12. Thomayerka Kaca a Marka

12.12. Karlak Maruška a Fumas

15.12. hospic Čerčany (Marka a Kryštof)
16.12. Motol Hanka a Kaca a jirka a Radka

17.12. Motol Granka a Tonda

18.12. Bulovka Marka a Jirka
19.12. foniatrie Kaca a Dáda
23.12. Motol Marka a Radka
27.12. Motol BENEFICE všichni (pokud můžete)

30.12. Motol Tonda a Hanka

LISTOPAD

4.11. FN Motol Granka a Tonda (neurochir, ortopedie, oční, psychiatrie) a Radka a Jirka (onkohematologie

5.11. FN Plzeň Dada a Fumas
6.11. FN Thomayerova Káča a Maruška
11.11. FN Motol Tonda, Hanka (onkohema) a Káča a Jirka (neurochir, ortopedie, oční, psychiatrie)

12.11. FN Brno Radka a Fumas (onkohema, neuro)

13.11. FN Bulovka Marka a Maruška
18.11. FN Motol Maruška a Tonda (neurochir, ortopedie, oční, psychiatrie) a Radka a  Hanka (onkohema)

19.11. FN Motol Jiří a Dáda (neurologie, kardiologie, interna, chirurgie)

20.11. psych.léčebna Bohnice Marka a Fumas
21.11. foniatrie Marka a Tonda
25.11. léčebny Boskovice a Křetin a Ostrov u Macochy  Dáda a Granka
25.11. FN Motol Káča a Marka (onkohema) a Hanka a Tonda /neurochir,ortop, oční, psychiatrie)
26.11. Brno Janka a Dada /onkohema) a Granka a Jirka (ORL, interny, oční)

26.11. FN Zlín Marka a Radka

27.11. Vinohrady Maruška a Fumas

ŘÍJEN

1.10. FN Plzeň Dáda a Fumas

2.10. FN Thomayerka Tonda a Kaca

3.10. FN Teplice  Marka a Granka

7.10. FN Motol  Jirka a Káča (onkohematologie) Hanka a Tonda(neurochir, ortopedie, oční, psychiatrie)

8.10. FN Brno Marka a Granka a Tornado a Dada

9.10. FN Královské Vinohrady Maruška a Fumas

10.9. FN Ostrava Dada a Radka

14.10. FN Motol Marka a Hanka 'onkohema) a Fumas a Dada (neurochir, ortopedie, oční, psychiatrie)

15.10. FN Motol Granka a Jirka (neurologie, pediatrie, kardiologie, chirurgie)

16.10. FN Bulovka Dada a Radka

17.10, foniatrie Žitná Maruska a Marka

21.10. FN Motol Tonda a Hanka (onkohema) a Marka a Jirka (neurochir, ortopedie, oční, psychiatrie)

22. 10.FN Brno Marka a Janka a Granka a Fumas

23.10. psych.léčebna Bohnice Granka a Kaca

24.10. FN Hradec Králové Fumas a Radka

28.10. FN Motol Maruška a Káča (onkohema) a Tonda a Radka (neurochir, ortopedie, oční, psychiatrie)

29.10. FN Brno Dáda a Fumas

 

ZÁŘÍ

2.9.    FN Motol    Hanka a Dáda (onkohema) a Jiří a Tonda (ortopedie a psychiatrie)

3.9.    FN Plzeň    Radka a Granka

4.9.    FN Thomayerova    Fumas a Dáda

5.9.    FN FN Hradec Králové    Tonda a Granka

9.9.    FN Motol    Kaca a Fumas (onkohema) a Tonda a Hanka (neurochirurgie, ortopedie, oční, psychiatrie)

9.9.    Boskovice, Sloup u Macochy 3 léčebny    Granka a Marka

10.9.  FN Brno    Marka a Granka a Tonda a Mina

11.9.   FN Vinohrady    Radka a Maruška

12.9.   FN Olomouc    Radka a Fumas

16.9.   FN Motol   Jirka a Marka (ortopedie, neurochir, oční, psychiatrie) a Granka a Radka (onkohematologie)

17.9.   FN Karlovo náměstí    Maruška a Dáda

17.9.   FN Motol    Tonda a Marka (pediatrie,kardio,neurologie)

18.9.   FN Bulovka    Hanka a Radka

19.9.   foniatrie Žitna    Dada a Fumas

23.9.   FN Motol     Marka a Jirka (onkologie) a Granka a Maruška /neurologie, ortopedie, oční, psychiatrie)

24.9.   FN Brno    Granka a Janka

25.9.   psych.léčebna Bohnice    Tonda a Fumas

26.9.   FN České Budějovice    Granka a Dáda

30.9.   FN Kromeříž    Marka a Krystof

30.9.   FN Motol    Jirka a Granka a Radka a Káča

 

červenec

1.7. Motol Tonda a Marka /onkohema) a Fumas a Granka (neurochirurgie, ortopedie, psychiatrie)

2.7. Plzeň Marka a Fumas

3.7. Thomayerka Granka a Maruška

8.7. Motol Radka a Dada (onkohema) a Tonda a Káča (neurochir, ortopedie, psychiatrie)

9.7. Brno Dada a Fumas a Janka a Marka

10.7. Vinohrady Marka a Hanka

15.7. Motol Tonda a Hanka (onko)

16.7. Motol Tonda a Radka (kardiologie, neurologie, všechny pediatrie)

17.7. Bulovka Radka a Maruška

22.7. Motol Hanka a Kaca (onkohema) a Tonda a Dáda (neurochir, ortope, chirurgie, psychiatrie)

23.7. Brno Radka a Dada a Mina a Janka /oční zavřené/

24.7. Bohnice Marka a Tonda

29.7. Motol Marka a Fumas(onkohema) Hanka a Granka (neurochir, ortop, psychiatrie)

30.7. Brno Marka a Fumas a Radka a Janka

srpen

5.8. Motol Marka a Radka (ONKOHEMA), Granka a Jirka

6.8. Plzen Fumas a Radka

6.8. hemofilicky tabor Tonda a Marka

7.8. Ostrava Marka a Tonda

7.8. Thomayerka Dada a Jirka A Granka

12.8.  Motol Marka a Káča (onkohema) Tonda a Radka (neurochir, ortop, psychiatrie)

13.8. Brno Mina a Dada a Janka a Kaca

14.8. Vinohrady Radka a Maruska

19.8. Motol  Tonda a Granka (onkohema)

20.8. Motol Maruška a Dáda (kardio, neurologie, pediatrie)

21.8. Bulovka Kačenka a Maruška

26.8. Motol Maruska a Hanka(onkohema) a  Fumas (neurochir, ortop, psychiatrie)

27.8. Brno Granka a Radka a Dada a Mina

28.8. Bohnice Fumas a Granka

 

ČERVEN

3.6. FN Motol Marka (ortopedie, neurochir, oční) Tonda +Hanka (onkohema)
4.6. FN Plzeň marka a Granka
5.6. Fakultní Thomayerova nemocnice Granka a Maruška
6.6. FN Ostrava Granka a Radka
10.6. FN Motol Jirka a Tonda (neurochir, ortopedie, psychiatrie) Fumas a Dada (onkohema)
10.6. Chrustenice onkohematologický tábor Marka a Granka
11.6. FN Brno Janka a Granka a Tornado a Dáda
12.6. FNVinohrady Hanka a Maruska
13.6. FN Hradec Králové Marka a Radka
17.6. FN Motol Hanka a Dáda (onkohema) a Jirka a granka (neurochirurgie, ortopedie, ORL, psychiatrie)
18.6. FN Karlovo náměstí Maruška a Fumas
18.6. FN Motol /neurologie, interna, chirurgie, kardiologie) Radka a Marka
19.6. Chrustenice letní tábor marka a Tonda
20.6. foniatrie Žitná Kaca a Marka
24.6. FN Motol Tonda a radka (onkohema) a Káča a Fumas (neurochirug, ortopedie, psychiatrie)
25.6. FN Brno Dáda a Miňa a Marka a granka
26.6. FN Bulovka Dáda a Radka
26.6. Bohnice Fumas a Tonda

27.6. FN České Budějovice a Krumlov Marka a Káča

KVĚTEN
1.5. Thomayerova nemocnice Tonda a Granka
2.5. Olomouc Radka a Dada
6.5. Motol  (konec v 17h) Hanka a Kaca
7.5. Plzen Fumas a Tonda
9.5. Teplice Tonda a Dada
13.5. Motol Hanka a Dada a Tonda a Maruska
14.5. Brno Granka a Janka a Fumas a Radka
15.5. Vinohrady Maruska a Hanka
16.5. Foniatrie Tonda a Kaca
20.5. Motol Granka aTonda
21.5. Karlovo námesti Maruska a Fumas
22.5. Bulovka Marka a Hanka
27.5. Motol Jirka a Marka a Tonda a Granka
28.5. Brno Mina a Radka a Dada a Kaca
29.5. Bohnice Marka a Jirka

 

DUBEN
1.4. FN Motol ,onkohema Tonda a Granka
2.4. FN PLZEŇ Granka a Dáda
3.4. Thomayerova N (interna, neurologie, psychiatrie) Hanka a Maruška
4.4. FN Ostrava Radka a Fumas
8.4. FN Motol , Jirka a Granka onkohema
Fumas a Maruška ortopedie, neurochirurgie, psychiatrie
9.4. FN Brno Miňa a Janka a Fumas a Radka

10.4.

Thomayerova N (chirurgie - Čtení pomáhá) Hanka, Káča a Tonda
FN Bulovka Hanka a Maruška
15.4. FN Motol Radka a Fumas onkohema,
Jirka a Tonda neurochir, ortop, psychiatrie
16.4. FN karlovo nám. Granka a Radka
17.4. FN Královské Vinohrady (plastika, popáleniny, interna) Dáda a Hanka
18.4. Foniatrie Ječná Tonda a Káča
22.4. FN Motol onkohema Radka a Káča
23.4. FN Brno Miňa a Dáda a Janka a Radka
24.4. psychiatrická léčebna Bohnice Tonda a Fumas
29.4. FN Motol Káča a Granka onkohema
Tonda a Hanka neurochir, ortop, psychiatr

 

BŘEZEN

4.3. MOTOL  Hanka a Granka (onkologie) Tonda a Jirka (neurochirur, ortopedie, psychiatrie)5.3. PLZEŇ   Fumas a Káča
6.3. FN Thomayerova  Radka a Granka (chirurgie, neurologie, psychiatrie)
7.3. Teplice Tonda a Fumas
11.3. MOTOL  Dáda, Granka (neurochir, ortop, psych) a Tonda a Kaca (onko)
12.3. BRNO Kaca a Miňa a granka a Janka (neuro, onko, chirurg, ortop, ORL, ocni)
13.3. Bulovka Maruška a Hanka (interna, ortop, chirurg)
14.3. MOTOL (neuro a kardio a ocni a interna) Tonda a Maruška
18.3. MOTOL Maruška a Hanka (onko) a Tonda a Dáda (neurochir, ortopedie, psych)
19.3. Karlák Radka a Granka (interna, urologie, ORL)
20.3. Vinohrady Granka a Kaca (plastika, popáleniny, interna)
21.3. OLOMOUC Radka a Fumas
21.3. foniatrie Žitna Tonda a Dada
25.3. MOTOL Hanka a Tonda (neurochir, ortop, psych) Radka a Fumas(onko)
26.3. BRNO Mina a Janka a Granka a Tonda (onko, neuro, ORL, ocni, chirurg, ortop)
27.3. Bohnice Fumas a Dáda
28.3. Hradec Kralove Káča a Tonda

ÚNOR

4.2. FN MOTOL Tonda a Dada (neurochirurgie, ortopedie, psychiatrie),  Hanka a Granka (onkohema)

5.2. FN Plzeň Granka a Radka

6.2.FN Thomayerka Fumas a Maruška

7.2. FN Ostrava Fumas a Radka

11.2. FN MOTOL Granka a Fumas (neurochirurgie, ortopedie, ORL, psychiatrie, Maruška a Tonda (onkohema)

12.2. chřipková epidemie

13.2. FN Bulovka Hanka a Tonda

18.2. FN Motol Káča a Dáda (onkohema),Tonda a Hanka (neurochirurg, ortopedie, psychiatrie)

19.2. FN Brno Mina a Dada /interna, očni, ORL)

20.2. FN Královské Vinohrady Maruška a Radka

21.2. Žitná foniatrie Radka a Tonda

25.2. FN Motol Fumas a Káča (neurochir, ortopedie, psychiatrie), Hanka a Tonda (onkohema)

26.2. FN Brno Mina a Granka a Tonda a Janka

27.2. psychiatrická léčebna Bohnice Tonda a Fumas

LEDEN 2013

7.1. FN Motol   Marka a Tonda (neurochirurgie, neurologie, oční) Hanka a Radka /onkohematologie)
8.1. FN Karlovo namesti  Marka a Tonda
8.1. FN Plzeň Granka a Fumas
9.1. FN Thomayerka Maruska a Granka
10.1. FN Brno Mina a Fumas

14.1. FN Motol Granka a Marka (onkohematologie) Fumas a Tonda (neurochirurgie, neurologie, interna, psychiatrie)
16.11. FN Bulovka Hanka a Radka
17.1. FN Hradec Králové Marka a Tonda

21.1. FN Motol Hanka a Radka (neurochirurgie, ORL, psychiatrie) Granka a Káča (onkohema)
22.1. FN Bohnice Marka a Granka
23.1. FN Královské Vinohrady Marka a Maruska
24.1. FN Brno Káča a Mina

28.1. FN Motol Fumas a Granka (neurochirurgie, ortopedie, chirurgie, psychiatrie) Hanka a Radka (onkohematologie)
30.1. FN České Budějovice, Krumlov Radka a Granka

Joomla Templates: by JoomlaShack.com