15let

Myš

PROSINEC
1.12. divadlo MInor, Matyas, Dada a Krystof Malý princ
koledy Jirka a Marka a Fumas a Krystyna a Granka  a Maruska a Pavla a Krystof
3.12. FN Motol Hanka a Kacenka a Radka a Krystyna
4.12. FN Motol Jirka a Maruska
4.12. FN Brno Renata a Segy a Tornado a Mina
4.12. FN Plzen DADA a Fumas
5.12. FN Motol koledy 10-12 Marka, Jirka, Fumas a Dada
5.12. FN Motol Mikulas Kacenka a Fumas a Jirka
5.12. FN Motol Matyas a Pavla
6.12. FN Bulovka Maruska a Krystof
7.12. Louny Krystof a Matyas Vanocni pribeh
7.12. Hospic Dobreho pastyre Tonda a Fumas
10.12. FN Motol Hanka a Kacenka a Radka a Tonda
11.12. FN Motol Bilbo a Dada a Granka a Fumas
11.12. FN Brno Renata a Segy a Tornado a Tonda
11.12. FN Ostrava David a Katka
12.12. FN Motol Jirka a Krystyna
13.12. FN Karlovo namesti Maruska a Tonda
14.12. Oparany Krystof a MatYas Vanocni hra
17.12. FN Motol Hanka a Kacenka a Radka a Granka
18.12. FN Motol Marka a Bilbo a Tonda a Krystyna
18.12. FN Brno Segy a Tornado
19.12. FN Motol Marka a Matyas
19.12. FN Thomayerka Dada a Granka
19.12. FN Bohnice Krystof a Tonda
20.12. FN Olomouc Sylva a Tornado
25.12. FN Motol Pavla a Renata a Jirka
26.12. FN Motol Marka a Dada a Kaca a Pavla
27.12. FN Motol Renata a Marka
LISTOPAD
1.11. foniatrie Maruška a Dada
1.11. FN České Budějovice Krystyna a Renata
2.11. Velká Bíteš Granka a Dada Tygrik
2.11. Louny Marka a Radka Mauglí
5.11. FN Motol Hanka a Kacenka a Radka a Lenka
6.11. FN Motol premiera Maly princ 10.patro Krystof a Matyas a Dada
6.11. FN Motol Bilbo a Marka a Dada a Tonda
6.11. FN Brno Segy a Tornado a Mina a Granka
6.11. FN Plzeň Jirka a Fumas
7.11. FN Motol Tonda a Matyas
7.11. FN Bulovka Maruska a Fumas
8.11. FN Hradec Králové Renata a Granka (Amina)
8.11. FN Motol psychiatrie Sylva a Tonda (písničky)
12.11. FN Motol Hanka a Kacenka a Granka a Radka
12.11. hospic Dobrého pastýře Dada a Frantisek
13.11. FN Motol Fumas a Renata a Granka a Tonda
13.11. FN Brno Segy a Tornado a Jirka a Krystyna
13.11. FN Ostrava David a Katka
14.11. FN Havlíčkův Brod Lenka a Radka
14.11. FN Motol Tonda a Marka a krystof a matyas
15.11. FN Karlovo nám. Krystof a Maruška
16.11. Cvikov Mysi patri do nebe Radka a Granka a Marka
17.11. Noc divadel Praha: Kacenka, Jirka, Fumas, Tonda, Dada, Matyáš, Kryštof, Noc divadel Brno: Granka a Segy
19.11. FN Motol Hanka a Kacenka a Tonda a Radka
20.11. FN Motol Fumas a Granka a Dada a Krystyna
20.11. FN Brno Segy a Tornado a Mina a Jirka
20.11. FN Havířov David a Katka
21.11. FN Motol Renata a Dada
21.11. FN Thomayerka Dada a Krystyna
21.11. FN  Vinohrady Matyáš a Maruska
22.11. FN Olomouc Tornado a Granka
23.11. Opařany Malý princ Kryštof a Dada a Matyáš
23.11. FN Karlovy Vary Krystyna a Jirka
26.11. FN Motol Hanka a Kacenka a Fumas a Krystof
26.11. Olivovna Radka a Dada (Smolíček)
27.11. FN Motol Bilbo a Jirka a Krystyna a Tonda
27.11. FN Brno Segy a Tornado a Renata a Mina
27.11. FN Ostrava David a Katka
28.11. FN Motol Radka a Matyas
28.11. Bohnice Granka a Krystyna Mauglí
30.11. Cvikov Maly princ Dáda´a Kryštof a Matyáš
ŘÍJEN
1.10. FN Motol Hanka, Kačenka a Granka a Radka
2.10. FN Motol Dáda a Fumas a  Krystyna a Jirka
2.10. FN Brno Tonda a Segy a Tornádo a Mina
2.10. FN Plzeň Granka a Renata Amina
2.10. FN Ostrava Katka a David
3.10. FN Thomayerka Krystyna a Jirka
3.10. FN Havl. Brod Radka a Lenka
3.10. FN Motol Renata a Granka
4.10. foniatrie Maruška a Fumas
4.10. lázně Kynžvart Dada a Granka Tygřik
5.10. lázně Velká Bíteš Lenka a  Zlatá ryba
8.10. FN Motol Kryštof a Hanka a Kacenka a Renata
9.10. FN Motol Granka a Krystyna a Fumas a Kryštof
9.10. FN Brno Marka a Tornado a Segy a Mina
10.10. FN Motol Radka a Granka
11.10. FN Hradec Kralove Tonda a Renata
11.10. FN Teplice Granka a Marka Bledemodry Petr
11.10. psychiatrie Motol Krystyna a  Kryštof Medved
12.10. lečebna Cvikov Marka Žabáci

15.10. FN Motol Hanka a Kacenka a Tonda a Krystyna
15.10. hospic Dobreho pastyre Maruska a Marka
16.10. FN Motol Marka a Bilbo a Fumas a Dada
16.10. FN Brno Lenka a Segy a Tornado a Jirka
16.10. FN Ostrava David a Katka
17.10. FN Motol Radka a Jirka
17.10. FN Thomayerka krystyna a Tonda
18.10. FN Karlovo nam Sylva a Marka
19.10. psych léčebna Opařany Matyas a Marka Divociny

22.10. FN Motol Hanka a Kacenka a Fumas a Radka
22.10. léčebna Olivovna Marka a Tonda Mama s tatou
23.10. FN Motol Marka a Jirka a Dada a Bilbo
23.10. FN Ostrava David a Katka
23.10. FN Brno Tonda a Tornado
24.10. FN Motol Renata a Jirka
24.10. psychiatrie Bohnice Marka a Matyas malý Malý princ
24.10. FN Vinohrady Maruska a Pavla
25.10, FN Olomouc Jirka a Tonda
26.10. FN Karlovy Vary Marka a Renata
29.10. FN Motol Hanka a Kacenka a Jirka a Krystof
30.10. FN Motol Krystof a Maruska a Jirka a Dada
30.10. FN Ostrava David a Katka
30.10. FN Brno Lenka a Mina a Segy a Tornado
31.10. FN Motol Tonda a Dada a Fumas a Renata
ZÁŘÍ
3.9. FN Motol Kačenka a Tonda a Jirka a Fumas
4.9. FN Motol Lenka a Dada a Pavla a Granka
4.9. FN Brno. Renata a Mina a Segy a Tornado
4.9. FN Plzen Fumas a Krystyna 
5.9. FN Motol Radka a Lenka
5.9. FN Thomayerova nem. Tonda a Jirka
6.9. foniatrie  Maruska a Krystof  Zviratka a Petrovsti
6.8. FN ČB Granka a Pavla
6.9. FN Ostrava Marka a Katka
10.9. FN Motol Hanka a Kacenka a Matyas a Dada
11.9. FN Motol O statecnem tygrikovi Dada a Granka dopoledne
11.9. FN Motol Krystof a Pavla a Jirka a Granka
11.9. FN Brno Radka a Mina a Segy a Tornado
12.9. FN Motol Fumas a Tonda
12.9. FN Bulovka Maruska a Dada
13.9. HK Jirka a Dada Smolíček
13.9. FN Teplice Renata a Granka Amina
14.9. hospic dobreho pastyre Čerčany Jirka a Fumas (písničky a plachty)
17.9. FN Motol Hanka a Kacenka a Matyas a Fumas
17.9. léčebna Olivovna Krystof a Krystyna Medvěd
18.9. FN Motol Tonda a Krystyna a Granka a Maruska
18.9. FN Brno Jirka a  a Segy
18.9. FN Ostrava Marka a David
19.9. FN Motol Matyas a Granka
19.9. FN Thomayerka Radka a Renata
20.9. FN Motol psychiatrie Krystyna a Granka Maugli
20.9. FN Karlovo nam Maruska a Matyáš
21.9. léčebna Opařany Granka a Tonda O statečném tygříkovi
21.9. léčebna Cvikov Krystof a Krystyna Medvěd, který nebyl
24.9. FN Motol Hanka a Kacenka a Renata a Matyas
25.9. FN Motol Krystyna a Krystof a Dada a Granka
25.9. FN Brno Lenka a Mina a Segy a Tornado
26.9. FN Motol  Matyas a Radka
26.9. FN Vinohrady Krystof a Fumas
26.9.psychiatrická léčebna Bohnice Lenka a Marka Bila velryba
27.9.FN Olomouc Renata a Janka
SRPEN
1.8. FN Motol Kačenka a Maruška
1.8. FN Thomayerova Jirka a Krystof
2.8. FN ČB Pavla a Tonda
6.8. FN Motol Radka a Lenka a Dada a Krystyna
7.8. FN Motol Granka a krystof
7.8. FN Brno Segy a Tornado a Mina a Dada
7.8. FN Plzeň Jirka a Matyas
8.8. FN Motol krystyna a Dada
8.8. FN Bulovka Maruška a Matyas
9.8. HK Krystyna a Tonda
9.8. FN Motol psych Krystof a Matyas Obr Dobr
13.8. FN Motol Hanka a Pavla a Rena a Matyas
13.8. Olivovna Marka a Tonda Mama s tatou
14.8. FN Motol Lenka a Kačenka a Matyáš a Marka
14.8. FN Brno Rena a Segy a Tornado a Jirka
14.8. FN Ostrava David a Katka
15.8. hospic Dobrého pastýře Marka a Krystyna Babky
15.8. FN Motol Lenka a Kačenka
15.8. FN Thomayer Krystof a Matyas
15.8. FN Vinohrady Maruška a Tonda
16.8. FN Karlovo nam. Kačenka a Maruška
20.8. FN Motol Hanka a Rena a Tonda a Matyas
20.8. Opařany Marka a Granka a Radka a Krystyna Dílna Mauglí
21.8. Opařany Marka a Granka a Radka a Krystyna
22.8. Opařany Granka a Radka a Krystyna
23.8. Hospic Dobrého pastýře Lenochodi Marka a Granka
23.8. Opařany Radka a Krystyna premiera
21.8. FN Motol Rena a Krystof
21.8. FN Brno Segy a Tornado
22.8. FN Motol Maruška a Marka
22.8. Bohnice Lenka a Krystof Zlatá rybka
23.8. FN Olomouc Jirka a Lenka
24.8. festival UNITED Tygrik Dada a Granka
25.8. festival UNITED Lenochodi Marka a Granka a Dada
27.8. FN Motol Hanka a Marka a Lenka Fumas
28.8. FN Motol Lenka a Granka a Fumas a Tonda
28.8. FN Brno Segy a Tornado a Dada a Rena
29.8. FN Motol Jirka a  Kačenka
Červenec
2.7. FN Motol Hanka a Marka a Krystof a Tonda
3.7. FN Motol Jirka a Matyas
3.7. FN Brno Marka a Tornado
3.7. FN Plzeň Granka a Pavla
4.7. FN Motol  Pavla a Matyas
4.7. FN Thomayer Granka
6.7. lázně Velká Biteš Marka a Radka Mauglí
9.7. FN Motol Hanka a Radka a Krystyna a Pavla
9.7. léčebna Olivovna Matyas a Krystof Obr Dobr
10.7. FN Motol Dada a Radka
10.7. FN Brno Segy a Lenka a Mina
10.7. FN Ostrava Katka a David
11.7. FN Motol Granka a Pavla
11.7. FN Bulovka Krystof a Dada
12.7. FN Motol psych Krystyna a Tonda Emil
12.7. FN HK Granka a Pavla
16.7. FN Motol Hanka a Lenka
17.7. FN Motol Jirka a Rena
17.7. FN Brno Segy a Tornado a Mina
18.7. Hospic Dobrého pastýře Marka a
18.7. FN Motol Pavla a Maruška
18.7. FN Thomayer Jirka a Krystyna
18.7. FN Vinohrady Rena a Fumas
19.7. FN Karlovo nam Kačenka a Maruška
19.7. FN Olomouc Granka a Segy
23.7. FN Motol Radka a Kačenka a Hanka a Granka
24.7. FN Motol Radka a Rena
24.7. FN Brno Segy a Tornado
25.7. FN Motol Jirka a Kačenka
25.7. Bohnice Tonda a Matyas
26.7. Dětské Centrum Znojmo - Míňa
27.7. rehabilitační ústav Košumberk Radka a Edita
30.7. FN Motol Jirka a Kačenka a Rena a Krystof
31.7. FN Motol Kačenka a Rena
31.7. FN Brno Segy a Tornado a Tonda a Lenka

Červen 2018

4.6. FN Motol Hanka a Kačenka a Tonda a Kryštof
5.6. FN Motol dopoledne Obr Dobr Matyas a Kryštof
5.6. FN Motol Matyas a Jirka a Lenka a Maruška
5.6. FN Brno Renata a Segy a Tornado a Mina
5.6. FN Plzeň Dada a Marka
6.6. Motol Matyas a Lenka
6.6. FN Thomayerova Krystyna a Marka Babky
7.6. foniatrie Maruška a Granka O Karkulce a Budulínkovi
7.6. FN České Budějovice Jirka a Dada
8.6. léčebna Cvikov O statečném tygrovi Dáda a Tonda
11.6. FN Motol Hanka a Kačenka a Lenka a Kryštof
12.6. Motol Renáta a Pavla a Matyáš a Krystyna
12.6. FN Brno Radka a Segy a Tornado a Granka
12.6. FN Ostrava Katka a David
13.6. FN Motol Lenka a Jirka
13.6. FN Bulovka Maruška a Dáda
14.6. Loutkářský festival Skupova Plzeň Lenochodi Marka a Granka a Dáda a Pavla a Kryštof
14.6. FN Motol psychiatrie Krystýna a Radka Emil
15.6. lázně Košumberk  Edita a Radka Budulinek
18.6. FN Motol Hanka a Kačenka a Granka a Renáta
19.6. FN Motol Pavla a Dáda a Tonda a Kryštof
19.6. FN Brno Jirka a Segy a Tornádo a Miňa
19.6. Počernice Mauglí Marka a Radka
20.6. FN Motol Matyáš a Fumas
20.6. FN Thomayerka Krystyna a Granka Mauglí
20.6. FN Vinohrady Maruška a Pavla
21.6. FN Teplice Dáda a Radka 3 prasátka
21.6. FN Karlovo nám Maruška a Matyas
21.6. FN Olomouc Segy a Tonda
22.6. letní ozdravný tábor Chrustenice dopoledne Matyáš a Krystyna (Karkulka a Budulinek)
22,6, letní ozdravný tábor penzion Vráž Marka a Granka (Lenochodi)
22.6. psychiatrická léčebna Opařany Lenochodi Granka a Marka
25.6. FN Motol Hanka a Kačenka a Krystyna a Dáda
26.6. FN Brno Segy a Tornado a Granka a Tonda
26.6. FN Motol Kryštof a Pavla a Marka a Krystyna
27.6. psychiatrie Bohnice Granka a Marka Dárek
27.6. FN Motol Jirka a Kryštof
KVĚTEN 2018


1.5. FN Motol Jirka a Tonda a Maruška a Krystof
1.5. FN Brno Radka a Segy a Tornado a Matyáš
1.5. FN Plzeň Granka a Renata
2.5. FN Motol Lenka a Matyas
2.5. FN Thomayerka Kryštof a Krystyna
3.5. foniatrie Dáda a Maruška Smolíček
3.5. FN České Budějovice Tonda a Renáta
4.5. Olivovna Dada a Tonda O statečném tgříkovi

7.5. FN Motol Fumas a Lenka a Granka a Dáda
8.5. FN Motol Radka a Dada a Pavla a Marka
8.5. FN Brno Lenka a Segy a Tornádo a Matyáš
8.5. FN Ostrava Katka a David
9.5. FN Motol Fumas a Radka
9.5. FN Bulovka Matyas a Maruska
10.5. Motol psychiatrie Radka a Marka Mauglí
10.5. FN Hradec Králové Dáda a Tonda
11.5. psych. léčebna Louny Granka a Krystof Emil
14.5. FN Motol Hanka a Lenka a Kacenka a Pavla
15.5. FN Brno Segy a Tornado a Miňa a Marka
15.5. FN Motol Renata a Granka a Fumas a Jirka
16.5. FN Motol Tonda a Marka
16.5. FN Thomayerka Matyas a Krystof
16.5. FN Vinohrady Maruska a Krystyna
17.5. FN Teplice Granka a Fumas
17.5. FN Olomouc krystyna a Segy
17.5. FN Karlovo nam Jirka a Maruska
18.5. lázně Kynžvart Granka a Jirka
21.5. FN Motol Hanka a Kacenka a Kryštof a Krystyna
22.5. FN Motol Marka a Tonda a Pavla a Jirka
22.5. FN Brno Renata a Segy a Tornado a Mina
23.5. FN Motol Matyas a Lenka
23.5. Bohnice Krystyna a Marka Babky
24.5. FN Karlovy Vary Marka a Pavla
24.5. léčebna Boskovice Granka a Jirka
25.5. psych.léčebna Opařany Krystyna a Krystof Medvěd, který nebyl
28.5. FN Motol Hanka a Kacenka a Krystof a Krystyna
29.5. FN Motol Renata a Tonda a Marka a Pavla
29.5. FN Brno Radka a Segy a Tornado a Jirka
30.5. FN Motol Matyas a Jirka
31.5. FN Thomayerova nemocnice Den dětí Lenka a Granka a Pavla
DUBEN
2.4. FN MOTOL Hanka a Kryštof a Jirka a Dáda
3.4. FN Motol Radka a Tonda a Fumas a Lenka
3.4. FN Plzeň Granka a Jirka
3.4. FN Brno Renata a Tornado a Segy a Mina
4.4. FN Motol Matyas a Renata
4.4. FN Thomayerova Krystof a Dáda
5.4. foniatrie Maruska a Marka O princezne Zubejde
5.4. FN České Budějovice Granka a Tonda
9.4. FN Motol Hanka a Kačenka a Marka a Lenka
10.4. FN Motol Marka a Renata a Granka a Maruska
10.4. FN Brno Jirka a TondaSegy a Tornado
10.4. FN Ostrava David a Katka
11.4. FN Motol Krystyna a Kryštof
11.4. Bulovka Fumas a Matyas
12.4. psychiatrie Motol Marka a Krystyna Emil
12.4. FN Hradec Králové Tonda a Renata
13.4. Cvikov Radka a Granka a Marka Mysi
16.4. FN Motol Hanka a Kačenka a Lenka a Krystyna
17.4. FN Motol Jirka a Fumas a Granka a Radka
17.4. FN Brno Tonda a Segy a Tornado a Mina
18.4. FN Motol Matyas a Jirka
18.4. FN Vinohrady Krystof a Dada
18.4. FN Thomayerova Krystyna a Fumas
19.4. FN Teplice Granka a Radka
19.4. FN Olomouc Fumas a Segy
19.4. FN Karlovo nam Maruska a Tonda
23.4. FN Motol Hanka a Kačenka a Fumas a Dada
24.4. FN Motol Maruska,Matyas a Jirka a Krystyna
24.4. FN Brno Rena a Segy a Tornado a Radka
25.4. FN Motol Lenka a Krystof
25.4. Bohnice Maugli Krystyna a Granka
26.4. Karlovy vary Renata a Lenka
27.4. Opařany Dada a Tonda Tygr
30.4. FN Motol Dada a Kačenka a Lenka a Kryštof
BŘEZEN
1.3. foniatrie Marka a Maruska O princezně Zubejdě
1.3. FN Hradec Kralove Granka a Dada (stacionář)
2.3. léčebna Cvikov O statecnem tygrikovi Granka a Dada
5.3. FN  Motol Hanka a Kacenka a Krystof a Krystyna
6.3. FN Motol dopo 10h Bleděmodrý Petr Granka a Marka a Krystof
6.3. Motol Granka a Marka a Lenka a Radka
6.3. FN Plzeň Jirka a Dada
6.3. FN Brno Segy, Tornado, Renata a Fumas (chřipková epidemie)
7.3. FN Motol Maruska a Fumas
7.3. FN Thomayerka Matyas a Marka
8.3. FN Ceske Budejovice Tonda a Dada (Bazalka)
9.3. FN Havlickuv brod Radka a Lenka Zlatá ryba
12.3. FN Motol Hanka a Kacenka a Jirka a Radka
13.3. FN Motol Dada a Jirka a Tonda a Fumas
13.3. FN Brno Segy, Tornado, Renata a Radka
13.3. FN Ostrava Katka a David
14.3. FN Motol Lenka a Krystyna
14.3. FN Bulovka Matyas a  Maruska
15.3. FN Motol psychiatrie Krystof a Tonda Žabáci
19.3. FN Motol Hanka a Kacenka a Krystyna a Lenka
20.3. FN Motol Jirka a Tonda a Lenka a Radka
20.3. FN Brno Mina a Segy a Tornado a Renata
21.3. FN Motol Matyas a krystof
21.3. FN Vinohrady Tonda a Maruska
22.3. FN Olomouc Marka a Renata
22.3. FN Teplice Radka a Fumas
22.3. FN Karlovo nam Krystof a Krystyna
23.3. nemocnice Opařany Mysi patri do nebe Marka a Granka a Radka a Dada
26.3. FN Motol Hanka a Kacenka a Krystof a Krystyna
26.3. léčebna Olivovna Kašpárek a princezna Marka a Granka
27.3. FN Motol Renata a Maruska a Dada a Tonda
27.3. FN Brno Jirka a Fumas a Segy a Tornado
28.3. Bohnice Marka a Tonda Dárek
28.3. FN Motol Matyas a Pavla
29.3. FN Karlovy vary Krystyna a Granka
ÚNOR
1.2. foniatrie Maruska a Dada (Smolicek)
1.2. FN Hradec kralove Tonda a Pavla
2.2. léčebna Cvikov Marka a Matyas Divociny
5.2. FN Motol Hanka a Kacenka a Matyáš a Krystof
6.2. FN Motol Fumas a Dada a Tonda a Radka
6.2. FN Brno Renata, Mina, Tornado a Jirka
6.2. FN Plzen Granka a Matyas (chřipková epidemie)
7.2. FN Motol  Renata a Jirka
7.2. FN Thomayerka Maruska a Granka
8.2. FN Ceske Budejovice  Marka a Pavla (chřipková epidemie)
12.2. FN Motol Hanka a Kacenka a Lenka a Dada
13.2. FN Motol Jirka a Granka a Matyas a Fumas
13.2. FN Ostrava Katka a David (chřipková epidemie)
13.2. FN Brno Tonda a Renata a Segy a Mina
14.2. FN Motol Dada a Pavla
14.2. FN Bulovka Krystof a Maruska (chřipková epidemie)
14.2. FN Havličkuv Brod Lenka a Radka Zlata rybka
15.2. FN Motol psychiatrie Bila velryba Marka a Lenka
16.2. léčebna Jánské lázně Mysi patří do nebe Granka a Radka a Marka
19.2. FN Motol Hanka a Kacenka a Lenka a Krystof
19.2. léčebna Olivovna Radka a Marka a Krystyna a Granka Maugli
20.2. FN Motol Jirka a Renata a Krystyna a Tonda
20.2. FN Brno Mina a Lenka a Segy a Tornado (chřipková epidemie)
21.2. FN Motol Fumas a Marka
21.2. FN Vinohrady Maruska a Matyas
22.2. FN Teplice Krystyna a Fumas Malenka
22.2. FN Olomouc Lenka a Jirka (chřipková epidemie)
22.2. FN Karlovo nam. Maruska a Radka
23.2. nemocnice Opařany Granka a Marka Bledemodry Petr
26.2. FN Motol Hanka a Kacenka a Jirka a Krystof
27.2. FN Motol Fumas a Matyas a Granka a Dada
27.2. FN Brno Marka a Tonda a Segy a Tornado
28.2. léčebna Bohnice Krystof a Marka Zlata rybka
28.2. FN Motol Radka a Krystyna
LEDEN 2018
1.1. FN Motol Hanka a Jirka a Granka a Tonda
2.1. FN Motol Dada a Fumas a Radka aTonrda
2.1. FN Brno Renata a Jirka a Tornado a Mina
2.1. FN Plzen Krystyna a Matyas
3.1. FN Motol Pavla a Granka
3.1. FN Thomayerka Maruska a Fumas
4.1. FN Česke Budejovice Tonda a Pavla
8.1. FN Motol Hanka a Krystof a Granka a Fumas
9.1. FN Motol Fumas a Lenka a Dada a Pavla
9.1. FN Brno Jirka a Renata a Radka a Tornado
10.1. FN Motol Radka a Pavla
10.1. FN Bulovka Maruska a Granka
11.1. FN Motol psychiatrie Marka a Radka (Maugli)
12.1.FN  Ostrava Tonda a Katerina a David
15.1. FN Motol Hanka a Kacenka a Kryštof a Marka
16.1. FN Motol Krystyna a Lenka a Fumas a Jirka
16.1. FN Brno Mina a Renata a Marka a Tornado
17.1. FN Vinohrady Tonda a Maruska
17.1. FN Motol Dada a Pavla
18.1. FN Olomouc Radka a Matyas
18.1. FN Teplice Marka a Granka Bleděmodrý Petr
20.1. KC Kaštan 15 hod Maugli pro verejnost Marka a Radka a Granka a Krystyna
22.1. FN Motol Hanka a Kačenka a Krystyna a Radka
23.1. FN  Motol Tonda a Fumas a Dada a Granka
23.1. FNBrno Mina a Renata a Segy a Tornado
24.1. psychiatire Bohnice Lenka a Marka (Bila velryba)
24.1. FN Motol Jirka a Kryštof
25.1. FN Hradec Kralove Lenka a Fumas
25.1. FN Karlovo nam Maruska a Krystof
26.1. léčebna Olivovna Maugli Granka a Krystyna
26.1. léčebna Cvikov Tam, kde žijí divočiny Marka a Matyáš
29.1. FN Motol Hanka a Kacenka a Kryštof a Tonda
30.1. FN Motol Marka a Radka a Krystyna a Matyáš
30.1. FN Brno Jirka a Renata a Segy a TOrnado
31.1. FN Motol Fumas a Dada
Joomla Template: from JoomlaShack