15let

Myš

PROSINEC
1.12.FN Motol psychiatrie Marka a Krystof
1.12.FN  Karlovo names Maruska a Krystyna
5.12. FN Motol Hanka a Granka a Marka a Jirka

5.12. FN Motol 11:00 - BLEDĚMODRÝ PETR - PREMIÉRA

6.12. FN Motol Kacenka a Tonda a Granka a Marka
6.12. FN Plzen Fumas a Dada
6.12. FN Brno Segy a Tornado
7.12. FN Vinohrady Maruska a Radka
7.12. FN Thomayerka Krystyna a Jirka
8.12. foniatrie Maruska a Dada

5.12. ŠVANDOVO DIVADLO  16:00 - BLEDĚMODRÝ PETR - PREMIÉRA  (pro veřejnost)
12.12.FN  Motol Hanka a Krystyna a Jirka a Krystof
13.12 FN. Motol Kacenka, Marka, Radka, Krystof
13.12. FN Brno Fumas, Granka, Segy, Jirka
14.12.FN  Bulovka Maruska a Krystyna
14.12. Bohnice Marka a Tonda
19.12. FN Motol Hanka a Tonda a Kacenka a Radka
20.12. FN Motol Fumas a Kacenka a Jirka a Granka
20.12. FN Brno Dada a Marka a Segy a Tornado
26.12. FN Motol Hanka a Marka a Tonda a Fumas
27.12. FN Motol Dada a Radka
LISTOPAD
1.11. FN Motol Kačenka a Jirka a Tonda a Dáda
1.11. FN Brno Tornádo a Segy
1.11. FN Plzeň  Fumas a Granka
2.11. psychiatrie Bohnice Tonda a Krystof
3.11. FN Karlovo namesti Fumas a Tonda
3.11. FN Hradec Králové Dáda a Krystyna7.11. FN Motol Hanka a Lenka a Tonda a Radka
8.11. FN Motol Lenka a  Fumas 
8.11. FN Brno Jirka a Segy
8.11. léčebna Olivovna Pohádky pro pejska Granka a Kryštof
9.11. FN Thomayerka Lenka a Jirka
10.11. foniatrie Lenka a Maruška
11.11.psychiatrická léčebna Opařany Andersenovy pohadky Granka a Krystof14.11. FN Motol Hanka a Kačenka a Radka a  Kryštof
15.11. FN Motol Lenka a Kačenka a Kryštof a Dada
15.11. FN Brno Tornádo a Granka
16.11. FN Bulovka Maruška a Kryštof
17.11. FN Olomouc Radka a Tonda
18.11. léčebna Cvikov Andersen Granka a Kryštof

21.11. FN Motol Hanka a Jirka a Dáda a Radka
22.11. FN Motol Kačenka a Krystyna a Fumas a Tonda
22.11. FN Brno Radka a Dada a Segy a Tornado
23.11. FN Vinohrady Maruška a Tonda28.11. FN Motol Hanka a Kačenka a Jirka a Tonda
29.11. FN Motol dopoledne Dášeňka, čili život štěněte Granka a Marka
29.11. FN Motol Granka a Fumas a Marka a Maruška
29.11. FN Brno Krystyna a Segy
30.11. FN Havlíčkův brod Radka a Lenka
30.11. FN Česke Budějovice Marka a Dáda
ŘÍJEN
3.10. FN Motol Krystyna, Hanka, Tonda, Fumas
4.10. FN Plzeň Jiří a Granka
4.10. FN Motol Kačenka, Krystyna
4.10. FN Brno  Lenka a Tornado
5.10. psychiatrie Bohnice Fumas a Radka
6.10. FN Karlovo náměsti Krystyna a Maruška
6.10. FN Hradec Králove Granka a Dáda10.10. FN Motol Hanka a Krystyna a Radka a Maruška
11.10. FN Motol dopoledne predstaveni v 8. patře Tři malá prasátka Granka a  Radka
11.10. FN Motol Granka a Tonda a Kacenka a Radka
11.10. FN Brno Miňa a Segy a Tornado a Fumas
12.10. FN Thomayerka Kačenka a Maruška
12.10 FN Havlíčkův Brod Lenka a Radka
13.10. FN České Budějovice Fumas a Radka
13.10. foniatrie  Ječná Dáda a Tonda17.10. FN Motol Kačenka a Hanka a Dada a Krystof
18.10. FN Motol Kačenka a Dada a Tonda a Krystof
18.10. FN Brno Miňa a Tornado a Segy a Radka
19.10. FN Bulovka Dada a Fumas
20.10. psychiatrie Motol Marka a Lenka Bila velryba
20.10. FN Olomouc Radka a Tonda24.10. FN Motol Hanka a Fumas a Granka a Tonda
25.10. FN Motol Kačenka a Granka a Lenka a Dada
25.10. FN Brno Miňa a Tornado a Segy a  Krystof
26.10. FN Vinohrady Kačenka a Kryštof
27.10. FN Ostrava  Lenka a Krystyna
27.10. FN Teplice Kryštof a Granka31.10. FN Motol Hanka a Kačenka a Krystyna a Jiří
ZÁŘÍ
5.9. FN Motol Hanka a Kačenka a Fumas a Lenka
5.9. FN Kromeriž Tonda a Dáda
6.9. FN Motol Dáda a Tonda a Kacenka a Jiří
6.9. FN Plzeň Radka a Krystyna
6.9. FN Brno Mina a Lenka
7.9. FN Thomayerka Radka a Lenka
8.9. FN České Budějovice a Bazalka Dada a Kryštof
8.9. foniatrie Maruška a Lenka
9.9. léčebna Louny Marka a Kryštof (Divočiny)
12.9. FN Motol Hanka a Krystyna a Granka a Fumas
13.9. FN Motol Tonda a Fumas a Radka a Krystyna
13.9, FN Brno Granka a Tornado a Janka a Jirka
14.9. psychiatrie Bohnice Kryštof a Tonda (Žabáci)
15.9. FN Karlovo nam Tonda a Jirka
15.9. FN Hradec Králové Krystyna a Maruška
19.9. FN Motol Kryštof a Kacenka a Krystyna
20.9. FN Motol Fumas a Radka a Granka a Krystof
20.9. FN Brno Minac a Segy
21.9. FN Bulovka Maruska a Jirka
22.9, FN Olomouc Granka a Radka
22.9. psychiatrie Motol Krystyna a Fumas (asi spíš koncert a plachty?)
26.9. FN Motol Hanka a Radka a Maruška a Kacenka
27.9. FN Motol Dáda a Fumas a Jirka a Maruška
27.9. FN Brno Minač a Segy a Tornado a Granka
28.9. FN Vinohrady Dáda a Krystof
29.9. FN Ostrava Marka a Granka
SRPEN
1.8. FN Motol Hanka a Fumas a KrystoF a Kačenka
2.8. FN Motol Fumas a Lenka a Maruska a Radka
2.8. FN Plzen Kryštof a Kačenka
2.8. FN Brno Janka a Mina a Tornado a Tonda
3.8. FN Thomayerka Dada a ´Jirka
4.8. FN České Budějovice Radka a Lenka
8.8. FN Motol Hanka a Lenka a Granka a Tonda
9.8. FN Motol Tonda a Lenka
9.8. FN Brno Janka a Tornado a Radka a Mina
10.8. FN Teplice Lenka a Granka
12.-14.8. soustredeni
15.8. FN Motol Krystyna a Granka a Hanka a Tonda
16.8,-19.8. Opařany dilna  Tonda a Marka a Dada, Granka (17., 18., 19.)
16.8. FN Motol Krystof a Lenka a Krystyna a jirka
16.8.FN  Brno Janka a Tonda a Kačenka a Mina
17.8.FN  Vinohrady Marka a Krystof
18.8. FN Olomouc Jirka a Granka
22.8. FN Motol Hanka a Marka a Tonda a Radka
23.8. FN Motol Marka a Dada
23.8. FN Brno Mina a Tornado
24.8. psychiatrie Bohnice Marka a Krystof
29.8. FN Motol Tonda a Dada a Jirka a Kacenka
30.8. FN Motol Radka a Jirka a Kacenka a Tonda
30.8. FN Brno Mina a Tornádo
31.8. FN Ostrava Marka a Fumas

ČERVENEC

4.7. FN Motol Dada a Tonda a Granka a Lenka
5.7. FN Motol Granka a Radka
5.7. FN Plzen Dada a Lenka
5.7. FN Brno Janka Tonda
6.7. FN Thomayerka Radka a Granka
7.7. FN Ceske Budejovice a Krumlov Tonda a Granka
11.7. FN Motol Granka a Tonda a Jirka a Kačenka
12.7. FN Motol Jirka a Radka a Dada a Maruska
12.7. FN Brno Janka a Tonda a Kačenka a Krystyna
13.7. FN Bulovka Maruška a Jirka
14.7. FN Ostrava Granka a Krystyna
14.7. psychiatrie Motol Lenka a Tonda
15.7. léčebna Louny Kačenka a Marka Lenochodi
18.7. FN Motol Hanka a Dada a Maruška a Tonda
19.7. FN Motol Krystof a Tonda
19.7. FN Brno Janka a Granka a Tornado a Mina
20.7.FN  Vinohrady Maruska a Radka
21.7. FN Olomouc Fumas a Radka
25.7. FN Motol Hanka a Kačenka a Kryštof a Radka
26.7. FN Motol Kačenka a Tonda a Lenka a Maruska
26.7. FN Brno Janka a Mina a Krystyna a Tornado
27.7. psychiatrie Bohnice Marka a lenka
28.7. léčebna Cvikov 9:30 Tonda a Jirka
29.7. léčebna Říčany Máma s tátou a táta s mámou Marka a Tonda
.
ČERVEN
1.6. psychiatrická léčebna Bohnice Radka a Granka
2.6. FN Hradec Králove Marka a Fumas
2.6.FN  Karlovo náměstí Maruska a Kryštof
6.6. FN Motol Hanka a Dada a Lenka a Radka
7.6. FN Motol Kacenka a Granka a Jiri a Marka
7.6. dopoledne v Motole Tyřík Dada a Granka
7.6. FN Plzeň Lenka a Fumas
7.6. FN Brno Tonda a Tornado
8.6.FN  Thomayerka Maruska a Lenka
9.6. FN Ostrava Marka a Tonda
9.6. foniatrie Krystof a Radka Prasátka
13.6. FN Motol Hanka a Radka a Krystyna a Kryštof
14.6. tábor Chrustenice dopoledne 10h Cirkus velrybí Marka a Granka
14.6. léčebna Olivovna 16h Krystof a Garnka Andersenovy pohadky
14.6. FN Motol Fumas a Dada a Radka a Krystyna
14.6.FN  Brno Tonda a Jirka a Kacenka a Mina
15.6. FN Bulovka Maruška a Kryštof
16.6. FN Olomouc Marka a Radka
16.6. psychiatrie Motol Krystof a Tonda Žáby
20.6. FN Motol Hanka a Lenka a Radka a Dada
21.6. FN Motol Jirka a Granka a Krystyna a Fumas
21.6. Brno Tonda a Dada a Mina a Kačenka
21.6. tábor Chrustenice Marka a Granka
22.6. FN Vinohrady Kacenka a Maruska
23.6. FN Teplice Radka a Fumas
27.6.FN  Motol Hanka a Dada a granka a Tonda
28.6. FN Motol Radka a Dáda a Tonda a Krystyna
28.6. FN Brno Granka a Jirka a Tornado a Lenka

29.6. FN Havl. Brod Radka a Lenka

KVĚTEN
2.5. FN Motol Hanka a Kryštof a Krystyna a Marka
3.5. FN Motol Káča a Fumas a Tonda a Granka
3.5. FN Plzen Radka a Jirka
4.5. psychiatrie Bohnice Marka a Radka (Bila pani)
5.5. FN Karlovo nam Jirka a Maruska9.5. FN Motol Hanka a Jirka a Radka a Tonda
10.5. FN Motol Kačenka a Fumas a Lenka a Maruška
10.5. FN Brno Dada a Tornado
11.5. FN Thomayerova Kačenka a Radka
11.5. Olivova léčebna Říčany Kryštof a Marka (Divočiny)
12.5. FN Hradec Králové Tonda a Radka
12.5. foniatrie Žitná Dáda a Lenka (Zlatá rybka?)
13.5. Opařany léčebna Marka a Dáda (Tygřik)16.5. FN Motol Hanka a Kačenka a Lenka a Tonda
16.5. léčebna Boskovice Granka a Marka
17.5. FN Motol Fumas a Dáda
17.5. FN Brno Marka a Granka a Miňa a Kačenka
18.5. FN Bulovka Kryštof a Maruška
19.5. FN Olomouc Radka a Jirka
19.5. psychiatrie Motol Lenka a Marka (Bílá velryba)23.5. FN Motol Hanka a Marka a Granka a Krystyna
24.5. FN Motol Dada a Lenka a Fumas a Radka
24.5. FN Brno Tornado a Granka
25.5. FN Vinohrady Maruška a Jirka
26.5. FN Teplice Tonda a Fumas (ve školce Když šla pusa na špacír?)30.5. FN Motol Hanka a Dáda a Granka a Krystyna
31.5. FN Motol  Lenka a Dáda
31.5. FN Brno Tonda a Granka a Tornádo a Krystyna

DUBEN

4.4. FN Motol Hanka a Kačenka a Jirka a Lenka
5.4. FN Motol Fumas a Kačenka
5.4. dopoledne velké představení Cirkus Marka a Granka
5.4. FN Plzeň Marka a Granka
6.4. psychiatrie Bohnice Marka a Kryštof (Divočiny)
6.4. FN Ostrava Radka a Kačenka
7.4. FN Teplice Dada a Jirka
7.4. FN Karlovo náměstí Maruška a Krystof
11.4. FN Motol Hanka a Fumas a Dada a lenka
12.4. FN Motol Radka a Fumas
12.4. FN Brno Mina a Granka a Jirka a Kryštof
13.4. FN Havlíčkuv Brod Radka a Dáda
13.4. FN Thomayerova Kačenka a Marka
14.4. FN Hradec Králové Dáda a Jirka
14.4. foniatrie Maruška a Kryštof
18.4. FN Motol Hanka a Kačenka a Radka a Granka
19.4. FN Motol Jirka a Kryštof
19.4. FN Brno Lenka a Dada a Tornado a Mina
20.4. FN Bulovka Marka a Fumas
21.4. psychiatrie Motol Lenka a Jirka (Bila pani)
21.4. FN České Budějovice Maruška a Marka

25.4. FN Motol Hanka a Radka a Tonda a Jirka
26.4. FN Motol Kačenka a Fumas a Marka a Tonda
26.4. FN Brno Radka a dada a Mina a Tornado
27.4. FN Vinohrady Granka a Maruška
28.4. FN Olomouc Kryštof a Fumas

29.4. léčebna Cvikov Marka a Dáda (Tygrik)

BĚZEN 2016

1.3. FN Motol Kryštof a Tonda a Radka a Granka
1.3. FN Plzeň Dáda a Jirka
2.3. FN Ostrava Jirka a Lenka
2.3. psychiatrie Bohnice (Myšipatří do nebe) Granka a Radka a Fumas
3.3. FN Karlovo náměstí Maruška a Fumas

7.3. FN Motol Hanka a Jirka a Kačenka a Marka
8.3. FN Motol Kačenka a Dáda a Krystof a Granka
8.3. Brno Marka a Fumas a Janka a Tornádo
9.3. FN Thomayerka Maruska a Granka
10.3. foniatrie Dáda a Maruška
10.3. FN Olomouc Radka a Lenka

14.3.FN  Motol Lenka a Granka a Hanka a Marka
15.3. FN Kačenka a Tonda a Fumas a Radka
16.3. FN Bulovka Jirka a Maruska
17.3. FN ČB Lenka a Radka (zákaz návštěv chřipková epidemie)

21.3. FN Motol Jirka a Hanka a Lenka a Marka
22.3. FN Motol Kacenka a Tonda a Fumas a Dada
22.3.FN  Brno Tornado a Mina a Marka a Janka
23.3. FN Vinohrady Marka a Maruska
24.3. FN HK Marka a dobrovolník Matyáš
24.3. psychiatrie Motol Tonda a Kryštof Žabáci

28.3. FN Motol Hanka a Marka
29.3. FN Motol Tonda a Jirka a Kryštof a Dada
29.3. FN Brno Marka a Janka a Tornádo a Granka

ÚNOR 2016

1.2. FN Motol Hanka a Tonda a Radka a Jirka
2.2. FN Motol Marka a Dada
2.2. FN Plzen Granka a Fumas
3.2. psychiatrie Bohnice Marka a Granka a Lenka Bila velryba
4.2. FN Karlovo namesti Maruska a Kacenka

8.2. FN Motol Hanka a Granka a Fumas a Tonda
9.2. FN Motol Lenka a Jirka a Kačenka a Kryštof
9.2. FN Brno Granka a Mina a Dada a Radka
10.2. FN Thomayerova Kacenka a Krystof
11.2. foniatrie Maruška a Tonda

15.2. FN Motol Hanka a Lenka a Jirka a Tonda
16.2. FN Motol Radka a Dada
17.2. FN Bulovka Kačenka a Maruska
18.2. FN Olomouc Kryštof a Fumas

22.2. FN Motol Tonda a Hanka a Radka a Dada
23.2. FN Brno Jirka a Janka a Mina a Tornado
23.2. FN Motol Krystof a Radka
24.2. FN Vinohrady Maruska a Dada
25.2. psychiatrie Bohnice Radka a Granka a Fumas Mysi patri do nebe

29.2. FN Motol Hanka a Dada a Lenka a Fumas


LEDEN 2016

4.1. FN Motol Fumas, Hanka, Radka Lenka
5.1. FN Plzeň  Marka  a Granka
6.1. psychiatrie Bohnice Krystof a Marka Vánoce, vánoce odcházejí
7.1. FN Karlovo náměstí Tonda a Marka
11.1. FN Motol Lenka a Hanka  (neurochirurgie, ortopedie, onkologie) Jirka a Dáda (transplantace, hematologie, oční)
12.1. FN Brno Granka a Jirka (onko a neuro) Mina a Lenka (ORL, chirurgie, pediatrie, oční)

13.1. FN Thomayerka Kryštof a Fumas 
13.1. FN Nové město na Moravě Marka a Radka 
14.1. FN České Budějovice a Krumlov Marka a Maruska
18.1. FN Motol Granka a Jirka a Marka a Hanka 
19.1. FN Motol Dáda a Kačenka a Jirka a Granka 
20.1. FN Bulovka Fumas a Maruska 
21.1. FN Ostrava Jirka a Dáda 
25.1. FN Motol Hanka a Tonda a Kryštof a Dáda 
26.1. dopoledne FN Motol Myši patři do nebe Radka a Granka a Fumas 
26.1. FN Brno Marka a Dáda a Jirka a Tornado 
27.1. FN Vinohrady Radka a Kryštof 
28.1. psychiatrie Motol Tonda a Marka

Joomla Template Tutorial: from JoomlaShack