FB_logo Follow us on Instagram Follow us on Twitter youtube_1

 

Darujte_cards_11sml

 

nuda v posteli nadpis

  

15let

Myš

QRplatba

Pro platbu na sbírkový účet

37 37 37 67 / 5500

Pokud chcete na konci roku dostat potvrzení o daru uveďte jako zprávu pro příjemce jméno, příjmení a adresu.

QR kód naskenujte prostřednictvím bankovní aplikace ve vašem telefonu. Děkujeme :)

Myš.

MyšMyš

 

říká Romana Půčková z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LK UK a FN Motol.

Já osobně se na návštěvu loutek vždy těším. Je úžasné sledovat, jak se v tu chvíli dítě naprosto promění. 

Čím je vaše oddělení výjimečné?

Naše nemocniční oddělení dětské lůžkové rehabilitace je jediné svého druhu v ČR, je velmi mladé, v provozu ještě není ani 2 roky. Důvodem pro jeho vznik byla dlouhodobá potřeba vytvořit místo nejen pro komplexní rehabilitaci dětských pacientů, ale zároveň platformu pro vzdělávání odborné rehabilitační veřejnosti a rozvíjení multioborové spolupráce mezi jednotlivými medicínskými obory se vztahem k rehabilitaci (ortopedie, neurologie, hematoonkologie, pediatrie atd.).

 IMG_20201014_103613

 

S jakými diagnózami vaši pacienti nejčastěji na oddělení přichází?

 

Obecně se k nám dostávají pacienti dvojího typu:

1) akutní pacienti přijímaní překladem buď po operaci, úrazu nebo k rehabilitačnímu doléčení jiné nemoci související s pohybovým aparátem (např. pacienti po absolvování onkologické léčby). Pro tyto pacienty je naše oddělení jakousi přestupní stanicí mezi klasickým nemocničním oddělením a následnou rehabilitační péčí buď v rehabilitačním ústavu, lázních nebo v domácím prostředí.

2) chroničtí pacienti jako děti s vrozenými vývojovými vadami, genetickými syndromy, svalovou dystrofií, hemofilií, degenerativním onemocněním atd. k posouzení a případnému přenastavení komplexní rehabilitační péče a konzultaci eventuálního operačního výkonu a dalšího rehabilitačního směřování.

 

Jak obvykle probíhá péče o dětské pacienty a co je jejím cílem?

 

Každý pacient má individuální rehabilitační cíl svého pobytu. U někoho to může být akcelerace cvičení s cílem vertikalizace a samostatné chůze, u jiného posouzení rehabilitačních rezerv pro zlepšení jemné motoriky. U některých chronických pacientů naopak revize stávající rehabilitace někdy třeba paradoxně i s doporučením snížit objem cvičení, tak aby „zbyl i čas na život“.  Když to zjednoduším, tak hledáme rezervy na vylepšení stávající kvality života každého jednotlivého dítěte. Klademe přitom také důraz na aktivní spolupráci s rodiči.

 

Jak přesně na oddělení Loutky v nemocnici „podávají medicínu“?

 

Loutky k nám na oddělení chodí pravidelně a to dvakrát týdně. První setkání bývá pro všechny pacienty najednou. Probíhá většinou v prostoru jídelny, děti sledují připravená vystoupení - zpravidla příběh či pohádku, zpívají písničky a mají možnost se společně radovat.

Při následující druhé návštěvě už pak přicházejí loutky přímo ke konkrétním pacientům,

kteří byli námi (personálem oddělení) po společné poradě předem vytipováni s individuálním zadáním. Např. dítko má (neopodstatněný) strach z bolesti při rehabilitaci, proto odmítá cvičit, bojí se odběrů, injekcí atd. Loutka pak dítě provází danou modelovou situací, rozehrává ji a spolu s dítětem prožívá.

 

Pomáhá Vám práce Loutek?

 

Za první dva měsíce nové formy spolupráce s Loutkami v nemocnici jsme si mnohokrát ověřili, že působení loutek na dítě nám může výrazně pomoci. Především v souvislosti s překonáváním různých problematických situací, které aktuálně vyvstanou při pobytu dítěte na oddělení. Loutky nám rovněž dokáží pomoct změnit momentální nastavení dítěte, motivovat ho, potěšit, což častokrát potřebujeme. Dále mu umí přijatelnou a srozumitelnou formou nastavit zrcadlo případných špatných návyků, nesprávného (mylného) pohledu na situaci. Vlastně se stávají součástí léčebného procesu a jsou proto velikým přínosem.Po vystoupení vždy dostáváme písemnou zprávu od loutkářů, která se dostane do rukou ošetřujícím sestrám, fyzioterapeutům, ergoterapeutům, lékařům a ti pak informace využívají pro další komunikaci a práci s dítětem.

Co vám dělá největší radost na návštěvách Loutek v nemocnici? Je vidět, že se pacienti lepší?

 

Já osobně se na návštěvu loutek vždy těším. Je úžasné sledovat, jak se v tu chvíli dítě naprosto promění. Loutku považuje za kamaráda a spojence, který mu dovolí zapomenout na realitu, ponoří se do světa fantazie a radosti. Při správně vedené hře vidí své trable jinýma očima na nemocném „parťákovi“ v podobě loutky, najednou se stává lékařem či sestřičkou a snaží se ze všech sil pomoci, navrhuje postupy léčby a cvičení, předvádí, vysvětluje, přesvědčuje. Tím odhalí kus sebe a spoustu věcí pochopí. Takový elán je nakažlivý, radost kouká dítěti z očí a na tváři se zrcadlí šťastný úsměv…Pro mě je to obrovská radost pokaždé a tímto celému týmu Loutek v nemocnici moc děkuji za jejich skvělou práci, podporu a pomoc!!!

 

Za rozhovor děkují Loutky v nemocnici.

 

Vnitřní kašel je zhoubná nemoc. Anička vypráví Jak pomáháme na rehabilitaci. 

 

Pomáhejte nám prosím nadále. Vaše podpora je pro nemocné děti velmi důležitá! Jenom díky pomoci dárců můžeme naši medicínu ve zdravotnických zařízeních rozdávat pravidelně i v této době. Srdečně vám děkujeme!

Darujte_online_Wide_700Darujte_online_Wide_Pay

Joomla Template: from JoomlaShack.com