15let

Myš

Myš

Jak je naše činnost financovaná?

V minulosti jsme se pro zajištění finančních zdrojů obraceli hlavně na veřejné instituce, které zřizují jednotlivé nemocnice a nebo do jejichž spádové oblasti nemocnice patří (Státní správa a samospráva). Oslovovali jsme také firmy, nadace a nadační fondy, část peněz jsme také získávali prostřednictvím dárcovských sms a vlastními aktivitami. Každý měsíc hrajeme jednen den v nemocnicích bez nároku na odměnu. Minimalizace přímých nákladů dosahujeme i díky tomu, že se snažíme navázat partnerství s firmami, které nám poskytnou slevu či své služby zadarmo anebo se slevou.

Před několika lety se nám podařilo díky partnerství se společností Kofola ČR rozšířit naší činnost po celé republice. Vytvořili jsme širší tým a stabilizovali organizaci. Když jsme viděli, jak potřebná je naše práce nejen v pražských nemocnicích, ale od Šumavy až po Beskydy, hledali jsme cestu, jak udržet možnost pomáhat co největšímu počtu dětí. Společně s faktem, že v současné ekonomické situaci se nemůžeme spolehnout na pravidelnou podporu veřejné ani podnikové sféry, rozhodli jsme se zkusit po 7 letech existence sdružení i tuto další, novou cestu, nyní s odstupem dalších let vidíme, že to byla dobrá volba. Díky drobným příspěvkům mnoha dobrých lidí, kteří se k nám přidali můžeme pomáhat daleko většímu počtu potřebných a daleko lépe plánovat naši práci díky jistotě, kterou nám pravidelné dary přináší. Moc děkujeme! 

Strukturu našich nákladů i příjmů naleznete ve veřejné výroční zprávě na tomto webu.


Co se skrývá pod částkou 3500 Kč, která je v dopise uvedená jako náklady na den práce? Jak vypadá takový den práce Loutek v nemocnici?

3000.- Kč z uvedené částky je denní odměna dvoučlenného týmu, včetně odvodů daní, sociálního a zdravotního pojištění. (Tj 1500.- Kč) na osobu. Právě ve dvoučlenných týmech vyráží Loutky v nemocnici do nemocnic. Běžný den vypadá asi takto: příprava na vystoupení, oprava a desinfekce loutek. Následuje cesta do konkrétní nemocnice. (V tuto chvíli naši herci působí z Prahy a z Brna a tím se alespoň základně snažíme zmenšit dojezdové vzdálenosti.) Pokud hrajeme např. v Ostravě, znamená to být kolem půl deváté na nádraží. Pokud hrajeme v Praze, cesta nezabere více než hodinu. Z finančních důvodů v drtivé většině případů využíváme veřejnou dopravu. Pouze do odlehlých nemocnic anebo pokud připravujeme na konkrétní den větší představení, ke kterému loutky a dekorace nelze naložit do kufrů či batohů, využíváme auto. Snažíme se snížit náklady na cestování i díky oslovování dopravců o sponzorské poskytnutí jízdného a tak získané prostředky využít k přímému navýšení množství našich denních návštěv.

Po zkušenosti z dosavadní práce pak v nemocnici trávíme celé odpoledne dle potřeby - nejčastěji od 12 do 18 hodin. Obvykle za odpoledne projde jeden tým 2-3 oddělení. Na každém oddělení se nejprve dohodneme s vrchní sestrou, ošetřujícími lékaři, herními terapeuty či rodiči co je potřeba a zda je někde dobré věnovat se nějaké speciální záležitosti. Začínáme vždy větším představením v herně, pokud se na oddělení herna nachází. Tam se věnujeme pacientům, kteří mohou opustit lůžko. Zpíváme písničky, povídáme si s dětmi a snažíme se je uvolnit, vtáhnout do hry. Nakonec pak společně vybereme příběh dle struktury pacientů a aktuálního zdravotního stavu, aby co nejlépe rezonoval. O jednotlivých návštěvách si vedeme evidenci a předáváme si mezi sebou informace abychom s dětmi, které nás bohužel vidí již opakovaně, mohli pracovat dlouhodoběji - zamezili duplicitě pohádek, mohli se zeptat, co se od posledně změnilo a pod. Pak obcházíme jednotlivé pokoje a věnujeme se individuálně dětem, které jsou upoutané na lůžko. Zde je přístup již čistě individuální. Většinou volíme komornější příběhy s vysokou mírou motivační složky v příběhu. Někdy si ale jen tak zpíváme nebo čteme. Jako jediní jsme vpouštěni i na jednotky intenzivní péče a ostatní nemocniční provozy s nejpřísnějším hygienickým režimem. Den uteče jako voda ... pak už opět cesta domů a většinou rovnou do postele. 

Z inzerované částky na 1 den pak zbývá ještě 500.- Kč. To je rozpočtený příspěvek na ostatní náklady spojené s návštěvami. Částečně je zde zohledněna doprava do nemocnic, ale také obnova loutek, příprava nových představení (výroba loutek a dekorací), komunikace s jednotlivými nemocnicemi, organizace lidských zdrojů - abychom věděli kdo kde má být a nákup spotřebního materiálu (papíry, pastelky, rytmické hudební nástroje, které často v nemocnicích dětem musíme nechat, neboť se jich odmítají po naší návštěvě vzdát).

 

Kdo podává medicínu? Proč tuto práci nedělají dobrovolníci?

Součástí našich týmů jsou zkušení profesionální loutkoherci a hudebníci, často s doprovodným pedagogickým či psychologickým vzděláním či doplňkovými kurzy. Vždy pečlivě vybírané osobnosti s osobnostním profilem odpovídajícím našim aktivitám v nemocnicích a léčebnách. Členům týmu pak poskytujeme podporu aby mohli pomáhat co nejlépe a návštěvy v nemocnicích se pro ně nestaly rutinou, či aby jim nehrozilo vyhoření. Naši "práci" není možné realizovat nahodile, s jakýmkoli dobrovolníkem, ale s železnou pravidelností, opravdovostí, zkušeností a profesionalitou, to vše při zachování rozdílného přístupu vůči specifickým potřebám konkrétních diagnóz a potřebné empatie, s ohledem na momentální zdravotní i psychickou situaci pacientů i jejich rodin. Jen tak má naše pomoc opravdový smysl.


Co je to dirct mailing? Co se stane pokud pošlu finanční prostředky?

Nástroj zvaný Direct Mailing - rozesílání dopisů konkrétním lidem - funguje jako nedílná součást získávání prostředků pro činnost neziskových a charitativních organizací už mnoho let na celém světě. V poslední době jej využívá více organizací i u nás (Bílá pastelka, SOS dětské vesničky, Mama Help, Zdravotní klaun a mnohé další) a možná jste i vy již podobné dopisy dostali.

Pro rozesílku jsme využili veřejně dostupných informací z telefonních seznamů, živnostenských rejstříků či katastru nemovitostí. Je třeba dodat, že adresáty vybírá počítač – ani my, ani Prodialog bohužel nemůžeme vědět předem, kdo se za adresou skrývá. Někdy se dopis bohužel vrátí jako nedoručitelný, někdy se stane, že oslovíme člověka, který je právě sám také nemocný, má nemocné děcko a nebo o některého člena rodiny přišel – to jsou i pro nás situace velmi bolestné a těžké. Snažíme se všem, kteří nám to sdělí, vysvětlit, že nebylo naším záměrem jakkoli je ranit, a samozřejmě databázi díky této zpětné vazbě upravíme.

Rozhodnete-li se na základě našeho dopisu příspěvek předtištěnou složenkou na náš účet pro firemní a individuální dárce poslat, stáváte se pro dalších několik let aktivním členem skupiny našich příznivců a budeme Vás proto opakovaně oslovovat.


Jaké mám použít číslo účtu? Jaký variabilní symbol?

Účet určený pro vaše dary na základě zaslaných dopisů: 37373783/5500. Při platbě převodem z účtu, nebo při zřízení trvalého příkazu uvádějte prosím variabilní symbol uvedený na složence, kterou jste obdrželi. Pokud však použijete stejný variabilní symbol opakovaně, a nebo jej dokonce dáte jako součást trvalého příkazu, nic se neděje. Finanční prostřeky i tak přiřadíme k Vám a díky tomu Vám budeme moci na začátku dalšího roku poslat doklad o poskytnutí daru.

Pokud jste neobdrželi dopis se složenku a chcete nás podpořit, použijte prosím sbírkový účet 37373767/5500. 

 

Forma informování našich přátel a dárců, ideální forma podpory

Způsob adresného oslovení našich dárců nám umožňuje dlouhodobou komunikaci, informování o tom co právě připravujeme, jak využíváme svěřené prostředky a vůbec o potřebnosti našich aktivit. Každému vyhovuje jiná forma informování a my přání našich dárců plně respektujeme a dle jejich potřeb upravujeme formu zasílání informací i jejich frekvenci.

Pokud nás již podporujete dlouhodobě a my jsme si již získali vaší důvěru, zvažte prosím, zda nás nechcete podporovat formou trvalého příkazu nebo inkasa. V takovém případě doporučujeme i omezit počet dopisů, které Vám zasíláme. Dosáhneme tím společně ještě efektivnějšího využití finančních prostředků, které se nám na naši činnost podařilo získat. S nastavením zasílání informací i formou podpory si společně poradíme snadno. Stačí když vyplníte tento krátký dotazník.

 

Dostanu potvrzení o tom, že jsem dar poslal?

Všem dárcům nad 250 korun automaticky pošleme spolu s poděkováním i potvrzení o přijetí daru, vždy po skončení kalendářního roku, aby mohli dar uplatnit v daňovém přiznání.

Pokud potřebujete potvrzení i na nižší zaslanou částku, dejte nám prosím vědět. Rádi Vám jej zašleme. Pokud potřebujete na poskytnutý dar smlouvu, samozřejmě Vám jí připravíme.

 

Co mám dělat pokud jsem od vás žádný dopis neobržel a chtěl bych být informovát o vaší činnosti pravidelně, nebo bych se chtěl rovnou stát vaším dárcem?
Dejte nám vědět: Email: jakub.matejka(zavináč)loutkyvnemocnici.cz

Jakub Matějka

Loutky v nemocnici

Joomla Extensions