Pouze s vaší pomocí

Pouze s Vaší pomocí budeme pokračovat s návštěvami malých marodů. Váš dar v jakékoliv výši pomůže dětem překonat pobyt v nemocnici. Darujte jim prosím úsměv ještě dnes!

 

3500

Darujte_cards_11sml


 

15let

Myš

lum37w

V letošním roce se k nemocem, které jsou s námi dlouhodobě přidal i COVID-19. Všichni vnímáme nezbytnost opatření zaměřených na zamezení dynamického šíření tohoto viru a ochranu těch nejohroženějších.

Jsme rádi za důvěru zdravotních ústavů, díky které můžeme navštěvovat i pacienty, kterým je jinak kontakt s okolím vzhledem ke karanténním opatřením odepřen. Na jaře 2020 jsme více než 50 dní do nemocnic bohužel nesměli ani my. O to víc nás těší, že při dalších vlnách pandemie jsme se v klíčových nemocnicích udrželi a mohli stále pomáhat.

Od podzimu 2020 do jara 2021 jsme navštěvovali největší fakultní nemocnice v Čechách i na Moravě, kde naši péči potřebuje spousta hospitalizovaných dětí. Přítomnost Loutek v nemocnici byla o to důležitější, že část personálu pomáhala na akutních odděleních věnujících se současné pandemii a režim návštěv byl v nemocnicích z pochopitelných důvodů opravdu přísný. Aktuálně (květen 2021) již opět pomáháme ve všech zdravotnických zařízeních, kde jsem rozdávali radost "před COVIDEM" a nová zařízení stále přibývají.

Dlouhodobě je pro nás důležité chovat se odpovědně, abychom dostatečně ochránili jak pacienty tak i náš tým. Malí pacienti v nemocnicích i senioři v pobytových zařízeních často v dobách zvýšeného epidemiologického rizika bývají izolováni bez rodinných příslušníků. Na oddělení nemocnic kam míří kvůli svým chronickým či akutním potížím, či kvůli zranění, jsou převáženi až po absolvování nepříjemného testu na obávaný virus s negativním výsledkem. Na některých oděleních v těchto obdobích pro COVID pozitivní dětské pacienty vyčleňují samostatné pokoje. Bohužel byli i oddělení, která bylo nezbytné dočasně uzavřít, aby kapacita byla k dispozici pro aktuální potřeby pacientů s nemocí COVID-19. Doufejme, že se již tento stav nevrátí.

Jak se chováme, abychom mohli ochránit pacienty i sebe?

Jsme v intenzivním kontaktu s odpovědnými zástupci vedení zdravotnických zařízení i jednotlivých oddělení a pečlivě s nimi koordinujeme naši činnost a konkrétní opatření, která mohou k ochraně pacientů přispět.

Dohlížíme na zdravotní stav členů souboru Loutek v nemocnici a při sebemenším náznaku jakéhokoli onemocnění zajistíme změnu v týmu pro konkrétní návštěvu. V případě jakékoli pochybnosti členy týmu testujeme na přítomnost COVID-19, nebo doporučíme důslednou karanténu.

Používáme ochranné pomůcky, jako jsou pláště, roušky, respirátory, štíty, přezůvky či návleky. Od října 2020 používáme již výhradně respirátory FFP2 a poskytujeme je svým členům v dostatečném množství, aby mohli kvalitně chránit pacienty, ale i sebe a to i v době kdy nejsou v nemocnici.

Vyžadujeme pravidelné testování na odborných pracovištích a drtivá většina našeho týmu podstoupila již na jaře očkování proti COVID-19.

Desinfikujeme loutky i nástroje po návštěvě každého oddělení, a samozřejmě si průběžně desinfikujeme ruce.

Po příchodu do nemocnice se převlékáme.

Odpovědně se chováme i mimo nemocnice, v exponovaných obdobích udržujeme sociální odstupy a omezujeme "rizikové" chování.

I díky důslednému uplatňování těchto opatření můžeme rozdávat radost často i v době, kdy zůstávají nemocniční oddělení či léčebny dlouhodobě nemocných pro veřejnost uzavřené.

Jsme rádi, že nyní jsme již zpět. Malí marodi nás již netrpělivě čekali.

121617852_10157541737520887_1596199138033426848_o

Tonda_ruce_brno

Nutná desinfekce  a ochranné pomůcky při vstupu na pokoj s přísným režimem ...

Tonda_ruce_brno_kocka

Někdy stačí štít, někdy je ale potřeba rouška či respirátor. Aktuálně používáme ochranu z nanomateriálů, která umožňuje vysokou ochranu pacientů i našeho týmu.83164505_10157201997875887_7468503285096251392_o

Jenom díky pomoci dárců můžeme naši medicínu ve zdravotnických zařízeních rozdávat pravidelně i v této době. Vaše podpora je pro nemocné děti velmi důležitá! Přispějte prosím právě teď!

Darujte_online_Wide_700Darujte_online_Wide_Pay

Joomla Tutorial from JoomlaShack